IMDi

Ny rapport: «Hverdagsintegrering», om innvandreres egne opplevelser om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering

Del

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres. Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) har bestilt rapporten for å få et mer nyansert og helhetlig bilde av hvordan det går med integreringen.

-Tilhørighet og tillit er viktig for at samfunnet skal fungere optimalt og alle skal føle seg trygge i sin hverdag, på arbeidsplassen, i nabolaget, på skolen eller på andre arenaer. Denne undersøkelsen gir verdifull kunnskap om hvordan noen innvandrergrupper opplever tilhørighet og tillit i det norske samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Uten å vite hva som skjer på bakkeplan, hva den enkelte mener bidrar og bremser for god integrering, mangler vi nødvendig kunnskap. Studien gir kunnskap som gjør det mulig å følge med på og å påvirke utviklingen, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. 

Integrering skjer ikke bare på arbeidsplassen eller i utdanningssystemet. «Hverdagsintegrering» handler om mellommenneskelige relasjoner, kontakten i oppgangen, på foreldremøter og i frivillige organisasjoner. 

– Som fagdirektorat er vi opptatt av en kunnskapsbasert debatt om integrering og mangfold. Denne rapporten er et bidrag til det. For oss er dette viktig i det videre arbeidet, sier Libe Rieber-Mohn. 

Tillit og tilhørighet

Rapporten viser at innvandrere flest ser i relativt begrenset grad på seg selv som «norske», men de ser i større grad på barna sine som norske. Samtidig opplever mange at andre ser på både dem og på deres barn som langt mindre norske enn det de selv føler seg og opplever at deres barn er. 

– Når foreldre opplever at deres barn føler seg norske, men ikke blir sett på som så norske av omgivelsene, kan opplevelsen av utenforskap være neste steg. Vi som samfunn må jobbe for at barn født og oppvokst i Norge ikke faller utenfor, sier Rieber-Mohn. 

Diskriminering

Nesten halvparten av de som er med i undersøkelsen oppgir at de har opplevd diskriminering i løpet av det siste året. Dette gjelder særlig i arbeidslivet og til dels i boligmarkedet, men også på andre arenaer. 

-Det dreier seg ikke bare om direkte diskriminering, men også opplevelsen av å bli behandlet annerledes. Hvis du gjør en stor innsats for å bli integrert, men opplever manglende aksept og respekt kan det få konsekvenser for deltakelse, tillit og tilhørighet, sier Libe Rieber-Mohn.

Rapporten er utarbeidet av FAFO på oppdrag fra IMDI og bidrar med ny kunnskap om innvandreres egne opplevelser av forhold som berører integrering.

Les hele rapporten og se lanseringen her:  Hverdagsintegrering | IMDi

Kontakter

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. IMDi er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

Ny utgave av IMDi-rapport om status og utviklingstrekk på integreringsfeltet i Norge30.8.2022 20:39:16 CEST | Pressemelding

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sammenstiller hvert år ny og tilgjengelig kunnskap for å gi et overordnet bilde av hvordan det går med integreringen i Norge. Utgangspunktet for IMDis måling er å se på forskjeller og likheter mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen ellers. Rapportserien skal være en kilde til kunnskap for både beslutningstakere, fagfolk og allmennheten.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom