Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Ny omregning for IB-diplom vil gi likebehandling ved opptak til høyere utdanning

Del

Samordna opptak har i dag publisert ny tabell for omregning av IB-elevers vitnemål til norsk karakterskala.

Studieplasser til mange studier er et knapphetsgode. Da må vi rangerer søkerne på en så objektiv og rettferdig måte som mulig, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Studieplasser til mange studier er et knapphetsgode. Da må vi rangerer søkerne på en så objektiv og rettferdig måte som mulig, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

- Praksisen med å regne om karakterene på utenlandske vitnemål sikrer at opptak til høyere utdanning er transparent og rettferdig, slik at utenlandske søkere til høyere utdanning konkurrer på like vilkår som søkere med vitnemål fra norsk videregående, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Søkere med utenlandsk videregående skole har en annen karakterskala enn den som brukes i Norge. Siden 2010 har Samordna opptak hatt ansvar for omregning av utenlandske karakterskalaer til norsk karakterskala, og fra 2020 for alle utenlandske videregående utdanningssystemer. Den internasjonale utdanningen International Baccalaureate (IB) har en karakterskala som går til 45 totalpoeng.

Nødvendig oppdatering

Dagens måte å regne om IB-karakterer til norsk karakterskala ble laget på slutten av 1990-tallet, og har kun hatt mindre justeringer etter det. Siden den gang har Samordna opptak tatt i bruk nye metoder for å regne om utenlandske karakterer. Dagens tabell for omregning av IB-vitnemål ble ikke laget av Samordna opptak, og den er derfor ikke laget i tråd med disse metodene. 

- Siden den gang har vi utviklet bedre og mer treffsikre metoder for å regne om karakterer. Metoden som nå tas i bruk for IB sikrer likebehandling av alle som søker høyere utdanning i Norge. Studieplasser til mange studier er et knapphetsgode. Da må vi rangerer søkerne på en så objektiv og rettferdig måte som mulig, med konkurranse på like vilkår. Å forskjellsbehandle noen positivt, vil ha negative konsekvenser for noen andre, sier Skule.

Den nye omregningstabellen for IB vil ikke bli tatt i bruk før opptaket 2025.

- Denne endringen er både riktig og viktig, og for å skape mest mulig forutsigbarhet for søkerne vil den først tre i kraft i ved opptaket i 2025, sier Skule. 

Fakta:

  • Dagens måte å regne om IB-karakterer til norsk karakterskala ble laget på slutten av 1990-tallet, og har kun hatt mindre justeringer etter det. Siden den gang har Samordna opptak tatt i bruk statistiske metoder og prinsipper for hvordan en omregningstabell blir utarbeidet.
  • I 2022 fikk Samordna opptak ekstern bistand av Norsk Regnesentral til å vurdere metodene som brukes for å lage omregningstabeller.
  • Norsk Regnesentral foreslo at omregningstabellene kan ta utgangspunkt i den empiriske kumulative fordelingsfunksjonen («ecdf») for en utenlandsk karakterstatistikk, sett opp mot ecdf for norsk karakterstatistikk.
  • Statistiske omregningstabeller sammenlikner de 1% flinkeste kandidatene fra et land/system, basert på deres karakterer, med de 1% flinkeste i norsk videregående, de 10% flinkeste sidestilles med de 10% flinkeste i norsk videregående skole, osv.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Studieplasser til mange studier er et knapphetsgode. Da må vi rangerer søkerne på en så objektiv og rettferdig måte som mulig, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Studieplasser til mange studier er et knapphetsgode. Da må vi rangerer søkerne på en så objektiv og rettferdig måte som mulig, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartemenetet, iverksetter politikk og samordner virkemidler. 

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom