Samferdselsdepartementet

Ny og meir vintersikker veg mellom Bergen og Oslo opna

Del

Samferdselsminister Knut Arild Hareide opna i dag E16 Øye-Eidsbru. Med den siste delstrekninga er det til saman 40 kilometer med forbetra veg på E16 over Filefjell.

Samferdselsminister Hareide klippet snora på markeringa for den nye vegen. Foto: Henrik Jonassen, SD.
Samferdselsminister Hareide klippet snora på markeringa for den nye vegen. Foto: Henrik Jonassen, SD.

– Vegen over Filefjell er no vintersikra, og bind landet saman frå aust til vest. Vegen er med på å halde Noreg i gang, difor er dette viktig for heile landet.  No kan gods og folk kome seg tryggare fram over denne fjellovergangen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Utbetringane har totalt kosta 3,44 milliardar kroner, og blei 10 prosent rimelegare enn planlagt.

Utbygginga av E16 Filefjell har gitt betre regularitet over fjellet om vinteren. Etter at dei mest kritiske partia vart utbetra i 2017 har det vore mindre behov for kolonnekøyring.

 – Både gode veger og fornuftig ressursbruk er viktig. Statens vegvesen har med dette prosjektet lukkast med begge deler, seier Hareide.  

Nye E16 ligg i omtrent same trasé som tidlegare veg, med unnatak av tunnelane. Det er difor berre om lag 1,5 kilometer innkorting. I køyretid er det derimot vesentleg innsparing sidan betre vegstandard gir høgare gjennomsnittsfart.

Fakta 

  • Prosjekt E16 Filefjell går frå Øye i Vang kommune over Filefjell, 992 meter over havet og ned til Borlaug i Lærdal kommune.
  • Strekninga er 40 kilometer lang og inneheld tre tunnelar på til saman 12 kilometer.
  • Dei tre siste vintrane har E16 Filefjell vore kolonnekøyrd eller stengd i 130 timar til saman, mot 779 timar på Hemsedalsfjellet, 1681 timar på Haukelifjell og 1066 timar på Strynefjellet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samferdselsminister Hareide klippet snora på markeringa for den nye vegen. Foto: Henrik Jonassen, SD.
Samferdselsminister Hareide klippet snora på markeringa for den nye vegen. Foto: Henrik Jonassen, SD.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CESTPressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom