Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har fått forslag til prioritering frå fylkeskommunane

Del

Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på viktige transportutfordringar: – Forslaga vert ein viktig del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Nye Veier AS
Foto: Nye Veier AS

– Det er for tidleg å seie noko konkret om forslaga vi har fått. Eg møter fylka og andre aktørar i august, og ser fram til det. I ny Nasjonal transportplan vil vi legge vekt på løysingar som er effektive og som har best mogleg samfunnsøkonomisk lønnsemd, både når det gjeld kva for løysingar vi går vidare med og korleis dei vert utforma. Vi skal legge fram ein transportplan som er strategisk og overordna, ikkje minst for å kunne gjere best mogleg nytte av ny teknologi. Eg vil også slå fast at trafikktryggleik vil få høg prioritet, saman med meir klimavenlege løysingar, seier samferdselsminister Hareide.

I invitasjonen til å legge fram prioriterte forslag peikte Samferdselsdepartementet på kva som var viktig å legge vekt på:

  • Forslag til løysingar skal settast opp i prioritert rekkefølge.
  • Løysingane må kunne handtere dei utfordringane som vert omtala. Det er viktig at samanhengen mellom utfordringar og forslag til løysingar er gjort godt greie for.
  • Fylkeskommunane og storbykommunane skal gjere greie for i kva for omfang dei prioriterer å setje i verk løysingane på område der dei sjølv har eit ansvar.
  • Fylkeskommunane og kommunane vert også bedne om å foreslå korleis dei kan bidra til å redusere kostnader og planleggingstid.

Forslaga frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget saman med svara på ulike oppdrag vert fortløpande lagt ut på denne nettsida: no/NTPoppdrag

Arbeidet med ny transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 vert lagt fram våren 2021.

Samferdselsdepartementet har bedt om ulike innspel til arbeidet frå fylkeskommunane, dei største bykommunane, Sametinget og KS. Departementet har også gitt fleire deloppdrag til transportverksemdene  (Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen). Næringslivet, arbeidstakarorganisasjonar og interesseorganisasjonar har vore invitert inn i arbeidet, og 11. mai arrangerte Samferdselsdepartementet eit digital folkemøte.

Svara på oppdrag og andre forslag og innspel er på høyring fram til 1. juli 2020.

Det er lagt opp til møter med fylkeskommunar, dei største byane, Sametinget, næringsliv og brukar- og interesseorganisasjonar i august.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Nye Veier AS
Foto: Nye Veier AS
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig14.9.2020 15:00:00 CESTPressemelding

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. – Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom