Medietilsynet

Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet

Del

I sin høringsuttalelse til ny mediestøttelov foreslår Medietilsynet endringer for å øke forutsigbarheten for støttemottakerne. – Medietilsynet mener loven bør tydeliggjøre at fordeling av midler mellom støtteordningene må følge de fireårige styringssignalene fra Stortinget og være i tråd med støtteordningenes formål, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet mener det må stilles krav til Mediestøttestrådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse i den nye mediestøtteloven. Foto Medietilsynet
Medietilsynet mener det må stilles krav til Mediestøttestrådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse i den nye mediestøtteloven. Foto Medietilsynet

Hovedformålet med den nye mediestøtteloven er å sikre de redaktørstyrte journalistiske medienes uavhengighet, og legge til rette for et mangfold av medier over hele landet som tilbyr journalistikk av høy kvalitet.

– Medietilsynet støtter lovens hovedformål, og synes det er positivt at de enkelte støtterreordningenes formål lovfestes, sier Velsand.

Medietilsynet mener det blir viktig med åpenhet om Mediestøtterådets arbeid

I loven foreslås et nytt og uavhengig mediestøtteråd, som skal kunne fastsette forskrifter for de enkelte støtteordningene, fordele midler mellom ordningene og foreslå å opprette nye eller avvikle eksisterende støtteordninger.

– Medietilsynet har forståelse for hensikten bak forslaget, nemlig å trygge medienes uavhengighet gjennom å øke avstanden til politikerne og forvaltningen. Men i høringsuttalelsen peker vi på at et slikt råd kan få stor makt og myndighet. Det må derfor stilles store krav til rådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse. I tillegg er det viktig med åpenhet rundt de vurderinger og beslutninger som tas av rådet, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av forutsigbarhet for støttemottakerne

I lovutkastet foreslås det også å etablere et system med fireårige styringssignal med faste, langsiktige økonomiske rammer både for NRK og den direkte mediestøtten. Bakgrunnen er å sikre et mer helhetlig grunnlag for beslutninger om mediestøtte, og dessuten øke forutsigbarheten for mediene.
– Medietilsynet mener fireårig styringssignal er positivt, og kan bidra til å styrke både den politiske uavhengigheten og forutsigbarheten for støttemottakerne, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av at den nye loven utformes slik at den faktisk styrker denne forutsigbarheten, og kommer i den forbindelse med et par endringsforslag.

– Vi mener det bør komme tydeligere frem i loven at Mediestøtterådets fordeling av midler mellom de ulike ordningene i praksis må følge de fireårige styringssignalene og støtteordningenes formål, sier Velsand.

I lovforslaget er det foreslått at Medietilsynet skal være sekretariat for Mediestøtterådet, og det stiller Medietilsynet seg positiv til i sin høringsuttalelse.

Les hele høringssvaret til Medietilsynet her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet mener det må stilles krav til Mediestøttestrådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse i den nye mediestøtteloven. Foto Medietilsynet
Medietilsynet mener det må stilles krav til Mediestøttestrådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse i den nye mediestøtteloven. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom