Samferdselsdepartementet

Ny lufthavn ved Mo i Rana: God fremdrift selv om Avinor lyser ut kontrakt på nytt

Del

En ny lufthavn på Helgeland er viktig for utviklingen av regionen, og den skal bygges ved Mo i Rana. I dag har Avinor bestemt at de vil lyse ut byggekontrakten på nytt, men er tydelige på at prosjektet vil kunne holde omtrent samme fremdrift, slik at lufthavnen kan stå ferdig i 2025.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

–  Lokalt næringsliv og kommunen har spilt en viktig rolle og tatt et stort ansvar for drive fram prosjektet med å bygge ny lufthavn i Mo i Rana. Ikke minst har Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) vært avgjørende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

PLU gjennomførte i 2019 en anbudskonkurranse om byggingen av den nye lufthavna, og tildelte kontrakten til Peab i januar 2020. Våren 2020 vedtok Samferdselsdepartementet at Avinor skulle overta ansvaret for den videre planleggingen og byggingen av den nye lufthavna.

Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fram forslag om en investeringsbeslutning. Dette er avgjørende for at arbeidet med flyplassen kan gå i gang for alvor. Det forutsettes at Stortinget vedtar prosjektet.

– Ny lutfthavn ved Mo i Rana har vært planlagt lenge. Med regjeringens forslag til Stortinget, viser vi med all tydelighet at denne lufthavnen skal bygges, og vi er opptatt av rask fremdrift. Det er også et svært tydelig signal til alle som vurderer etablering av næringsvirksomhet i regionen og som vil satse på en fremtid på Helgeland, sier Hareide.

Avinor har hatt en intensjon om å overta Peab-kontrakten, men etter en samlet vurdering har Avinor kommet fram til at selskapet ikke kan gå videre med Peab-kontrakten, men i stedet vil lyse ut en ny konkurranse om prosjektet.

Som offentlig utbygger må Avinor følge anskaffelsesregelverket, og dette setter begrensninger på hvor mye en kontrakt kan endres etter tildeling. Avinor mener det er behov for å gjøre endringer i Peab-kontrakten, knyttet til både kostnader, byggetid og miljøaspekter, og at endringsbehovene gir høy risiko for å bryte anskaffelsesregelverket ved å overta kontrakten.

– Avinor vil starte arbeidet med den nye konkurransen umiddelbart og raskt få på plass en byggherreorganisasjon. Målet er å komme i gang med forberedende arbeider allerede til høsten, så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk. De legger opp til byggestart våren 2022, og da kan flyplassen stå ferdig i 2025, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom