Innovasjon Norge

Ny ledelse i Innovasjon Norge

Del

Håkon Haugli har i dag presentert den nye ledelsen i Innovasjon Norge. – Med dette får vi en ledelse som er tettere på vårt regionale og internasjonale arbeid, og som er tilpasset den nye strategien vi la fram før jul, sier Haugli.

Håkon Haugli. Foto: Esben Johansen
Håkon Haugli. Foto: Esben Johansen

Ledergruppen består av sju personer:

Håkon Haugli, administrerende direktør.

Hans Martin Vikdal, konstituert viseadministrerende direktør og divisjonsdirektør for økonomi og virksomhetsstyring. Vikdal er i dag viseadministrerende direktør.

Vigdis Harsvik, konstituert direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling. Harsvik leder i dag Innovasjon Norge Trøndelag.

Per Niederbach, divisjonsdirektør for vekst og eksport. Niederbach leder nå divisjon marked og regioner.

Elisabeth Svanholm Meyer, konstituert direktør for divisjon spesialoppdrag. Hun har tidligere ledet Italia-kontoret, har vært regionleder for Europa, og har den siste tiden hatt ansvar for å utvikle selskapets nye eksportstrategi.

Anette Matre, konstituert divisjonsdirektør for mennesker og teknologi. Matre kommer fra stillingen som HR- og organisasjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Leon Bakkebø, divisjonsdirektør for finansiering. Bakkebø har samme stilling i dag.

Alle stillingene der det er konstituerte ledere vil bli utlyst eksternt så snart som mulig, i samarbeid med rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

Organisering for næringsliv i hele landet og eksport

- Et av målene med den nye strategien er å bidra enda mer aktivt til å møte næringslivets behov i hele landet, sier Håkon Haugli. – Jeg er glad for at Vigdis Harsvik som lenge har ledet kontoret i Trøndelag kommer inn i ledergruppa. Hun har tett kontakt med næringslivet, har erfaring som næringssjef i Sør-Trøndelag, lang fartstid i Norges Fiskarlag og flere styreverv, blant annet i SIVA og Norges sjømatråd.


- Innovasjon Norge skal gi «lokale ideer globale muligheter». Arbeidet med eksport begynner hjemme, og eksport er en integrert del av vårt oppdrag med å få norske bedrifter til å vokse. Vår nye organisering speiler dette. I tillegg skal Innovasjon Norge jobbe for at næringslivet er med og løser de globale samfunnsutfordringene og sikre at norske miljøer utnytter mulighetene i Horisont Europa best mulig, sier Haugli.

Som en følge av den nye strategien er Innovasjon Norge fra 1. januar i år delt inn i tre kunderettede divisjoner: Samfunns- og næringsutvikling, eksport og vekst, og spesialoppdrag.

Bærekraft i hele virksomheten

Med den nye strategien skal bærekraft være gjennomgående i alle Innovasjon Norges prosjekter. Inger Solberg, som tidligere ledet divisjon bærekraft, får et hovedansvar for å styrke dette arbeidet. – Med dette plasserer vi bærekraft helt sentralt i virksomheten og sikrer at vi gjør gode vurderinger i alle ledd, sier Håkon Haugli. - Vi skal bidra til å løse samfunnsutfordringer. Jeg er overbevist om at vi er godt rustet til å gjennomføre disse oppgavene og gleder meg til året vi nå så vidt er i gang med.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Håkon Haugli. Foto: Esben Johansen
Håkon Haugli. Foto: Esben Johansen
Last ned bilde
Hans Martin. Vikdal. Foto: Agnete Brun, Innovasjon Norge.
Hans Martin. Vikdal. Foto: Agnete Brun, Innovasjon Norge.
Last ned bilde
Vigdis Harsvik. Foto: Innovasjon Norge
Vigdis Harsvik. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Per Niederbach. Foto: Agnete Brun
Per Niederbach. Foto: Agnete Brun
Last ned bilde
Leon Bakkebø. Foto: Agnete Brun
Leon Bakkebø. Foto: Agnete Brun
Last ned bilde
Elisabeth Svanholm Meyer. 
Foto Astrid Waller
Elisabeth Svanholm Meyer. Foto Astrid Waller
Last ned bilde
Anette Matre. Foto: Innovasjon Norge
Anette Matre. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom