SINTEF

Ny håndbok skal hjelpe norsk industri med å dele overskuddsvarme

Del

TRONDHEIM, 22/06/2021 – Forskningssenter HighEFF lanserer en ny håndbok for å hjelpe norsk industri å inngå ressursdeling- og energidelingssamarbeid. Resource and Energy Collaborations – a Handbook gir norsk industri et veikart for etableringen av slike samarbeid, med et mål om å flytte fokuset vekk fra barrierer og utfordringer, og mot muligheter.

Overskuddsvarme er ofte ubrukt

Overskuddsvarme er et biprodukt av mange industriprosesser, og industrien forsøker ofte å finne måter å bruke den internt for å øke energieffektiviteten. Når dette er umulig går ofte overskuddsvarmen til spille, ubrukt. En bedre løsning, fra et miljøperspektiv, er å finne en annen virksomhet som trenger denne ekstravarmen, og etablere et samarbeid.

Et veikart for industrien

Faktorene som står i veien for slike samarbeid har blitt nøye forsket på av tidligere studier. Denne håndboken utforsker derimot nye ideer og elementer som kan inkluderes i energidelingssamarbeider – som alternative forretningsmodeller, kontraktselementer og verdiskapende alternativer utover tradisjonelt kjøp og salg av overskuddsenergi. Resource and Energy Collaborations – a Handbook er helt gratis og tilgjengelig for nedlasting ved følgende adresse:

https://www.sintef.no/projectweb/higheff/results/deliverables/handbook/

Du kan også lese mer om håndboka på SINTEF sin blogg:

https://blog.sintef.com/sintefenergy/energy-efficiency/resource-and-energy-collaborations/

"HighEFFs ambisjon er å redusere industriens spesifikke energiforbruk og utslipp av klimagasser, og øke verdiskapning", sier senterleder Petter Røkke. "Senteret har i stor grad prøvd å finne løsninger på teknologiske utfordringer, men vi har også studert andre barrierer og muliggjørelser som forretningsmodeller, juridiske spørsmål og samfunnsutfordringer. Håndboka vi lanserer nå fra NTNU Samfunnsforskning AS (som er partner i HighEFF) viser et veikart som jeg håper vil øke mulighetene for etableringen av energieffektiviseringstiltak i norsk industri."

Håndboka var laget av Shared Resources, et forskningsprosjekt som undersøkte nye muligheter for ressursdeling- og energidelingssamarbeider i norsk industri. Den ble utført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, med finansiering fra HighEFF, Senteret for en energieffektiv og konkurransedyktig industri for fremtiden.

HighEFF er finansiert av industrien og det offentlige, gjennom Forskningsrådets ordning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Håndbokas forside
Håndbokas forside
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom