Fritt Ord

Ny forskningsrapport: Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Del

Torsdag 11. august lanseres en ny rapport om hvordan norske arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. Forskningsprosjektet er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord.

– Dette er en av de aller første studiene som systematisk tar for seg hvordan norske arbeidsgivere forholder seg til ytringskultur og varsling på arbeidsplassene. Ytringskulturen i arbeidslivet er det ytringsfrihetstemaet som angår flest nordmenn, og samtidig er det et av de mest undervurderte i offentligheten, sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

Begrenset ytringsfrihet for norske arbeidstakere

Under halvparten av norske arbeidstakere mener at de har frihet til å ytre seg offentlig om faglige spørsmål knyttet til jobben. Når det gjelder arbeidsvilkår, er det bare én av tre som mener at de har god anledning til å snakke om dette. Sammenliknet med andre ansatte er ledere med personalansvar mer restriktive i synet på hvor stort ytringsrommet for arbeidstakerne bør være. På arbeidsplasser med rutiner for bruk av sosiale medier og hvem som kan uttale seg offentlig, vurderes ytringsrommet som mindre enn blant dem som ikke er omfattet av slike rutiner. Dette kommer fra i en ny rapport utarbeidet av Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård, som er finansiert av Fritt Ord.

Også arbeidsavtalene setter grenser, og i større grad enn tidligere. Blant ansatte i offentlig sektor er det om lag halvparten (48 prosent) som svarer at arbeidsavtalen begrenser muligheten til å snakke eller skrive offentlig om arbeidsplassen. I en undersøkelse fra 2016 var den tilsvarende andelen 33 prosent. I privat sektor har de ansatte større frihet enn i de offentlige: det er 38 prosent av de privatansatte som svarer at arbeidsavtalen begrenser muligheten til å snakke eller skrive offentlig om arbeidsplassen. Hensyn til virksomhetens omdømme er en viktig faktor, både i offentlig og privat sektor. Når vi har stilt spørsmål om ulike sider av ytringsbetingelsene, har vi presisert at det her dreier seg om uttalelser som ikke er underlagt taushetsplikt.

Norske arbeidstakere uttrykker stor grad av lojalitet til sin arbeidsgiver. 56 prosent er enige i påstanden «Lojalitet til virksomheten veier tyngre enn behovet for å ytre meg offentlig om forhold på arbeidsplassen min». 19 prosent er uenige. Det er med andre ord ikke bare arbeidsgiverne som er opptatt av arbeidsplassens omdømme.

Stadig risikofylt å varsle om kritikkverdige forhold

Det er nå 15 år siden varslerbestemmelsene kom på plass i arbeidsmiljøloven. Undersøkelser tilbake til 2010 viser at det ikke er blitt mindre risikofylt å varsle i løpet av disse årene. Det er heller ikke blitt mer effektivt: i 2010 var det 49 prosent som svarte at det kritikkverdige forholdet som det ble varslet om opphørte eller at forholdene bedret seg. I 2022 er den tilsvarende andelen på 36 prosent.

I 2010 var det 13 prosent som hadde fått negative reaksjoner som følge av at de varslet. I 2022 er andelen på 21 prosent. Risikoen for negative reaksjoner øker dersom det varsles om psykososiale arbeidsmiljøforhold, eller når det er en leder som er ansvarlig for det kritikkverdige forholdet.

Halvparten av de som erfarer et kritikkverdig forhold, lar være å varsle om det. De to vanligste begrunnelsene for å unnlate å varsle er: «det hadde ikke gjort noen forskjell» og «tror ubehagelighetene ville blitt for store».

I undersøkelsen er det også spurt om holdninger til varsling. Åtte av ti er enige i at varslingssaker gir virksomheten anledning til å rette opp feil i virksomheten. Samtidig mener seks av ti at varslingssaker skaper konflikter på arbeidsplassen. Tre av ti er enige i at varslingssaker utfordrer arbeidsgivers styringsrett.

– Gir våre funn grunn til bekymring? Når det gjelder varsling og konsekvenser av varsling, er svaret dessverre ja. Det er urovekkende at det å varsle ikke blir mindre risikofylt og mer effektivt over tid. Når det gjelder ytringsbetingelsene, viser også våre analyser at man har en vei å gå, både når det gjelder vurderinger av hvor stort ytringsrommet bør være, og hvor stort det vurderes å være, sier Sissel Trygstad, forskningssjef i Fafo.

Rapporten lanseres torsdag 11. august kl. 09.30 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Interesserte som ikke kan møte fysisk, kan strømme lanseringsarrangementet direkte her: https://vimeo.com/737511911

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Fritt Ord

Fritt Ord
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

23 01 46 46http://www.frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

I vedtektene våre heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Følg pressemeldinger fra Fritt Ord

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fritt Ord på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fritt Ord

PÅMINNER (Presseinvitasjon) Hele mediedekningen av 22. juli kartlagt for første gang25.10.2022 16:04:15 CEST | Presseinvitasjon

For første gang er 11 års mediedekning av 22. juli-terroren systematisk analysert. Nesten 500 000 avisartikler er publisert om den høyreekstreme terroraksjonen i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 helt fra hendelsen og frem til sommeren 2022. Fritt Ord inviterer presse, forskere og politikere til pressekonferanse om analysen onsdag 26. oktober kl 1000-1130 i Stiftelsen Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo. “Ytringsansvar” og “Utøyakort” er blant stikkord fra debatten som foranlediget rapporten.

TIL PRESSE: Hele mediedekningen av 22. juli kartlagt for første gang24.10.2022 06:00:00 CEST | Presseinvitasjon

For første gang er 11 års mediedekning av 22. juli-terroren systematisk analysert. Nesten 500 000 avisartikler er publisert om den høyreekstreme terroraksjonen i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 helt fra hendelsen og frem til sommeren 2022. Fritt Ord inviterer presse, forskere og politikere til pressekonferanse onsdag 26. oktober kl 1000-1130 i Stiftelsen Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo.

TIL REDKASJONENE: Møte med prisvinnere, Free Media Awards 2022 og 202117.10.2022 11:23:03 CEST | Presseinvitasjon

Fritt Ord inviterer presse samt andre utvalgte (først og fremst forskere og folk fra organisasjoner som følger og jobber med Ukraina-krigen) til å møte vinnerne av årets Free Media Awards –sammen med fjorårets prisvinnere. I år gikk prisene til fem journalister og fotojournalister fra Ukraina. I fjor gikk den til journalister i Belarus. De to inhouse-samtalene er kalt "Journalism in Wartime Ukraine" og "Repression, Russia’s war, Exile how Belarusian journalists struggle to continue their work". Samtalene foregår i Fritt Ords lokale i Oslo og på engelsk.

PÅMINNELSE: Free Media Awards deles ut 17.10 kl 1317.10.2022 08:11:25 CEST | Pressemelding

PÅMINNELSE: Mandag 17. oktober tar fem ukrainske journalister og fotografer imot årets Free Media Awards fra Fritt Ord og ZEIT-Stiftung. Seremonien vil finne sted på Nobelinstituttet fra kl. 13. Prisene gis for modig og fri journalistikk, også i krig og under russisk okkupasjon. Fotograf Jonas Bendiksen holder tale til prisvinnere. Vedlagt detaljert program. Det blir mulig å intervjue prisvinnerne etter prisutdelingen.

Ukrainske journalister og krigsreportere til Norge for å motta Free Media Awards14.10.2022 06:00:00 CEST | Pressemelding

Mandag 17. oktober kommer fem ukrainske journalister og fotografer til Oslo for å motta årets Free Media Awards fra Fritt Ord og ZEIT-Stiftung. Prisene gis for modig og fri journalistikk, også i krig og under russisk okkupasjon. Fotograf Jonas Bendiksen holder tale til prisvinnerne. Ukrainere i Norge sier de fem presse-prisene oppleves som moralsk støtte i krigen mot Russland.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom