Samferdselsdepartementet

Ny ferjekontrakt for E39 Lavik–Oppedal legg til rette for autonome ferjer

Del

– Ferjesambandet mellom Lavik og Oppedal i Vestland fikk verdas første elektriske ferje i 2015. No ønsker vi å legge til rette for at sambandet skal få autonome ferjer. Derfor lyser vi ut ein utviklingskontrakt som skal sjå nærare på digitalisering og autonomi. Her kan Noreg ta plass i førersete for utviklinga av noko som kjem til å bli kvardagen i framtida, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Skipsfart og maritim sektor har vore viktig for Noreg og norsk økonomi. Derfor kjem næringa til å spille ein viktig rolle når Noreg skal ta i bruk enda fleire lågutsleppsferjer. Det gjør at vi har eit stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplassar i norsk maritim sektor, seier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Kjell Brataas/SD
– Skipsfart og maritim sektor har vore viktig for Noreg og norsk økonomi. Derfor kjem næringa til å spille ein viktig rolle når Noreg skal ta i bruk enda fleire lågutsleppsferjer. Det gjør at vi har eit stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplassar i norsk maritim sektor, seier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Kjell Brataas/SD

I den nye kontrakten vil det òg vere krav om at alle ferjene skal vere heilelektriske. I tillegg til at det blir fire ferjer på sambandet, mot tre i dag.

– Vi skal kutte norske utslepp med 55 prosent innan 2030. Da er vi avhengig å få med heile laget – og heile landet. Vi har hatt suksess med elbilpolitikken, men eg meiner vi ikkje er i hamn så lenge fjordane har dieselferjer fulle av elbilar. Staten skal stille opp, men vi skal òg stille krav der vi kan kutte utslepp, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter at verdas første elektriske ferje, MF Ampere, ble satt i drift i 2015, er det i dag 80 elektriske ferjer i Noreg.

Noreg utviklar maritim sektor

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for driftinga av ferjene på riksvegane i Noreg. Dei siste åra har etaten henta inn meir kunnskap om moglegheiter og utfordringar knytt til digitalisering og automatisering av ferjene generelt, og sambandet E39 Lavik–Oppedal spesielt.

– Å gå foran i utvikling betyr endring. Det har vi gjort i Noreg mange ganger, spesielt innanfor maritim teknologi. Eg forstår at folk er uroa for arbeidsplassen sin, men dersom vi kan utvikle teknologien sjølv, kan det skape nye arbeidsplassar. Som eit ferjeland, er det naturleg at vi ser dit først, seier Nygård.

Norske verft har vore sentrale i utbygginga av null- og lågutsleppsferjer. Sidan 2010 har delen av slike ferjer som er bygd ved norske verft vore høgare enn verdsflåta sett under eitt.

– Norske verft held ein sterk internasjonal posisjon innan bygging av offshorefartøy, ferjer og snøggbåtar. Skipsfart og maritim sektor har vore viktig for Noreg og norsk økonomi. Derfor kjem næringa til å spele ein viktig rolle når Noreg skal ta i bruk enda fleire lågutsleppsferjer. Det gjer at vi har eit stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplassar i norsk maritim sektor, seier Støre.

Statens vegvesen vil følgje opp utlysinga som skal gjelde etter at dagens kontrakt går ut i 2024.

Nøkkelord

Bilder

– Skipsfart og maritim sektor har vore viktig for Noreg og norsk økonomi. Derfor kjem næringa til å spille ein viktig rolle når Noreg skal ta i bruk enda fleire lågutsleppsferjer. Det gjør at vi har eit stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplassar i norsk maritim sektor, seier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Kjell Brataas/SD
– Skipsfart og maritim sektor har vore viktig for Noreg og norsk økonomi. Derfor kjem næringa til å spille ein viktig rolle når Noreg skal ta i bruk enda fleire lågutsleppsferjer. Det gjør at vi har eit stort potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplassar i norsk maritim sektor, seier statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Kjell Brataas/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom