Trygg TrafikkTrygg TrafikkTrygg TrafikkTrygg Trafikk

Ny digital læringsportal rulles ut: All sykkelopplæring på ett sted

Del

Nå får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse. – Sykkeldyktig.no er et fantastisk verktøy for å lære barna å ferdes i trafikken. Dette er læring for livet, sier faglærer Siv Harriet Brevig.

Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen. Her fra lanseringen – i gymsalen på Nordstrand skole i Oslo. Foto: Eirik Aspaas
Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen. Her fra lanseringen – i gymsalen på Nordstrand skole i Oslo. Foto: Eirik Aspaas

Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen sykkeldyktig.no. Portalen skal være et viktig verktøy i trafikk- og sykkelopplæringen ved alle landets grunnskoler. Den bygger oppunder regjeringens mål om å styrke trafikksikkerheten for barn og unge og nullvekstmålet.

– Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Vi har tatt i bruk e-læringsmoduler og videomateriell som viser ulike trafikksituasjoner. Materiellet er naturligvis tilpasset det nye læreplanverket, sier prosjektleder Jørn Bremtun.

Bak sykkeldyktig.no står Norges Automobil-Forbund, Norges CykleforbundSyklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. Fram til nå har de fire aktørene hatt eget materiell for sykkelopplæring, og opplæringen har vært veldig varierende rundt om i landet. Nå bidrar de fire organisasjonene til at alle elever får den opplæringen de har krav på. Alt materiell er samlet, og mye nytt materiell er laget.

Med én læringsplattform for all sykkelopplæring vil organisasjonene sikre at alle barn får like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. En grunntanke har vært at gode vaner må etableres tidlig.

Alt undervisningsmateriell vil være til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Målet er å gi elevene mest mulig glede av sykkel som et effektivt, sosialt og miljøvennlig fremkomstmiddel.

– Med denne læringsportalen har jeg fått et ferdig arbeidsverktøy. Innholdet skaper engasjement blant elevene, som lærer seg å reflektere om situasjoner som oppstår daglig når barna ferdes ute i trafikken, roser Siv Harriet Brevig, som er blant lærerne som har vært med på å teste ut læringsmateriellet. Hun jobber ved Nordstrand skole, der portalen ble lansert tirsdag.

Statssekretær Ingelin Noresjø fra ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Oslo-ordfører Marianne Borgen var blant de inviterte gjestene.

– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring. Og jeg er veldig glad for at flere organisasjoner har gått sammen om denne satsingen, sa Borgen.

Sykkeldyktig.no er utviklet med økonomisk støtte fra Samferdselsdepartementet og Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene vil fortsette å utvikle portalen, i form av flere læringsstier og øvingsoppgaver knyttet opp mot læringsmålene.

Fakta om sykkeldyktig.no

  • Sykkeldyktig.no en læringsportal for sykkel- og trafikkopplæring for elever fra 4. til 7. trinn.
  • Portalen skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet
  • Sykkeldyktig.no er et verktøy for lærere som har ansvar for denne delen av kompetansemålene.

"Hvorfor bruke sykkeldyktig.no i undervisningen?" Se video på YouTube.

For bilder og video fra lanseringen samt bildetekster gå inn her:

https://www.dropbox.com/sh/755p1chsr6w0h4t/AAB77ou2wkBdWGO_CP8eVz3wa?dl=0  

Ta kontakt for mer informasjon:

Avdelingsleder Jonn Eilert Rovelstad i Norges Automobil-Forbund – Jonn.Eilert.Rovelstad@naf.nol 478 42 500

Opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk – meisfjord@tryggtrafikk.no l 957 01 411

Fagsjef Mats Larsen i Syklistenes Landsforening – mats@syklistforeningen.no l 926 13 431

President Jan-Oddvar Sørnes i Norges Cycleforbund – jan-oddvar.sornes@sykling.no l 908 39 821

Nøkkelord

Bilder

Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen. Her fra lanseringen – i gymsalen på Nordstrand skole i Oslo. Foto: Eirik Aspaas
Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen. Her fra lanseringen – i gymsalen på Nordstrand skole i Oslo. Foto: Eirik Aspaas
Last ned bilde
– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen under lanseringen av sykkeldyktig.no. Foto: Eirik Aspaas
– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen under lanseringen av sykkeldyktig.no. Foto: Eirik Aspaas
Last ned bilde
– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen under lanseringen av sykkeldyktig.no. Foto: Eirik Aspaas
– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen under lanseringen av sykkeldyktig.no. Foto: Eirik Aspaas
Last ned bilde
Rektor Christian Gulnes (t.v.) sammen med inviterte gjester og representanter for aktørene som står bak sykkeldyktig.no: sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes fra Norges Cykleforbund, styreleder Baard Amundsen i Syklistenes Landsforening, ordfører Marianne Borgen i Oslo, statssekretær Ingelin Noresjø fra ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk, gavesjef Ingrid Toldnes i Gjensidigestiftelsen og direktør marked og kommunikasjon i Norges Automobil-Forbund, Ulrica Risberg. Foto: Eirik Aspaas
Rektor Christian Gulnes (t.v.) sammen med inviterte gjester og representanter for aktørene som står bak sykkeldyktig.no: sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes fra Norges Cykleforbund, styreleder Baard Amundsen i Syklistenes Landsforening, ordfører Marianne Borgen i Oslo, statssekretær Ingelin Noresjø fra ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk, gavesjef Ingrid Toldnes i Gjensidigestiftelsen og direktør marked og kommunikasjon i Norges Automobil-Forbund, Ulrica Risberg. Foto: Eirik Aspaas
Last ned bilde
Last ned bilde
Forsiden av den nye læringsportalen.
Forsiden av den nye læringsportalen.
Last ned bilde

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom