Regnskap Norge

Ny administrerende direktør i Regnskap Norge

Del

Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.

Rune Aale-Hansen Foto: Alex Asensi
Rune Aale-Hansen Foto: Alex Asensi

Aale-Hansen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Kommunalteknisk forening og tiltrer som administrerende direktør i Regnskap Norge 1. september 2021.

Svært fornøyde med ansettelsen

Styret i Regnskap Norge er svært fornøyde med ansettelsen av Rune Aale-Hansen som ny leder i bransjeforeningen Regnskap Norge. Han har en bred og relevant bakgrunn fra organisasjonsliv og politikk.

– Hans erfaring samsvarer godt med vår strategi om å løfte bransjens betydning i det norske samfunnet. Vi skal fortsette arbeidet med å være en synlig samfunnsaktør – som både påvirker og setter dagsorden. Regnskap Norge skal være et naturlig samlingspunkt for medlemmene og fronte saker på vegne av hele bransjen. Medlemmene i fokus er en av kjerneverdiene til foreningen. Rune har den rette bakgrunnen og er en lagspiller som vet hvor viktig det er å stå sammen som bransjeforening, sier styreleder i Regnskap Norge, Peer Veiby.

Bakgrunn

Rune Aale-Hansen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har bakgrunn fra privat, offentlig og frivillig sektor, og har vært innom ulike virksomheter som Dyno Industrier, Utenriksdepartementet, Europakommisjonen, YS og nå sist Norsk Kommunalteknisk Forening. I tillegg har han vært folkevalgt i 16 år.

Vil bidra til å øke kunnskap om og synliggjøre profesjonen

– Som økonom er det inspirerende å få mulighet til å jobbe med økonomi- og regnskapsfaget på en annen måte enn jeg har gjort tidligere. Jeg ser frem til å jobbe for å synliggjøre verdien av regnskaps- og økonomifaget. Etter å ha jobbet mange år i skjæringspunktet politikk og næringsliv, ønsker jeg å kunne bidra til å videreutvikle Regnskap Norge som en sentral samarbeidspartner for myndighetene; både hva gjelder utviklingen av faget og ikke minst forenklinger for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen og avslutter: – Jeg har lang fartstid i forskjellige medlems- og kunnskapsorganisasjoner og liker dynamikken man finner der, hvor man kan trekke veksler på kunnskap og kompetanse fra både store og små medlemsbedrifter over hele landet. Dette gleder jeg meg til!

Nåværende administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, går over i ny stilling 1. mai i år. Frem til Rune Aale-Hansen starter 1. september vil økonomileder i Regnskap Norge, Christian Engeskaug, fungere som konstituert administrerende direktør for foreningen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rune Aale-Hansen Foto: Alex Asensi
Rune Aale-Hansen Foto: Alex Asensi
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler22.10.2021 09:21:39 CEST | Pressemelding

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler. – Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970. Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre mva. på hele salgssummen på elbiler, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom