Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVEs videre arbeid i Gjerdrum

Del

En viktig del av arbeidet den nærmeste tiden er å jobbe for å klarere evakuerte områder, slik at evakuerte kan flytte hjem til de områder som viser seg å være trygge.

NVE overvåker/bistår politiet. Foto: NVE
NVE overvåker/bistår politiet. Foto: NVE

Analyser av grunnforhold

Dette gjøres blant annet ved hjelp av to beltegående borerigger. Boreriggene gjør grunnundersøkelser på mange forskjellige punkter i de evakuerte områdene, og i dybder ned mot over 40 meter. De tar også opp prøver av leira som sendes til analyse i laboratorium. Resultatet av grunnundersøkelsene og faglige analyser legger grunnlaget for våre anbefalinger til politiet.

— Vi har kontinuerlig brukt mye ressurser på å få god nok kunnskap om grunnforholdene i de evakuerte områdene. Dette arbeidet fortsetter til vi har solide faglige anbefalinger for alle deler av det området som fortsatt er evakuert, sier regionsjef i NVE Toril Hofshagen. 

Rapportene med analyser og anbefalinger fra NVEs faglige rådgivere i dette arbeidet, NGI og Multiconsult, vil etter hvert bli gjort tilgjengelige på nve.no.

Bistand til søk etter savnede

Parallelt med dette bistår NVE politiet i deres videre søk etter savnede. Søk i skredmassene blir ifølge politiet gjenopptatt på mandag. NVE stiller med faglig personell til å overvåke skredkanten så lenge søkearbeidet pågår. Det bygges også en anleggsvei ned til skredgropen, for blant annet å etablere drenering i utkanten av skredgropen, for å lede vann forbi søkeområdet på en kontrollert måte.

— Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier Hofshagen.  

NVE har også startet arbeidet med å utrede hvordan skredområdet kan sikres for framtiden. Det er samlet inn flere sett med dronebilder og ferske laserdata, som vil være viktig for planlegging av tiltakene. NVE bruker også overvåkingsteknologi for å måle bevegelser i skredområdet, med en bakkeradar tilsvarende det som brukes til å overvåke bevegelse i Mannen i Romsdalen.

Bilder

NVE overvåker/bistår politiet. Foto: NVE
NVE overvåker/bistår politiet. Foto: NVE
Last ned bilde
Mobil borerigg - Her installeres en poretrykksmåler, som bidrar til å overvåke stabiliteten i grunnen. Foto: NVE
Mobil borerigg - Her installeres en poretrykksmåler, som bidrar til å overvåke stabiliteten i grunnen. Foto: NVE
Last ned bilde
En mobil borerigg tar prøver av grunnen på 20-30 meters dyp i et av de evakuerte områdene. Foto: NVE
En mobil borerigg tar prøver av grunnen på 20-30 meters dyp i et av de evakuerte områdene. Foto: NVE
Last ned bilde
Borspiss. Grunnforholdene undersøkes på 15-30 meters dyp. Foto: NVE
Borspiss. Grunnforholdene undersøkes på 15-30 meters dyp. Foto: NVE
Last ned bilde
NVEs Eirik Traae i kartleggingsarbeidet. Foto: NVE
NVEs Eirik Traae i kartleggingsarbeidet. Foto: NVE
Last ned bilde
NVE bruker også droner for å kartlegge skredet. Foto: NVE
NVE bruker også droner for å kartlegge skredet. Foto: NVE
Last ned bilde
NVE tester også ut ny teknologi for å overvåke skredkanten, med en bakkeradar. Foto: NVE
NVE tester også ut ny teknologi for å overvåke skredkanten, med en bakkeradar. Foto: NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom