Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE varsler oransje farenivå for Veslemannen

Del

På bakgrunn av fortsatt store bevegelser og værvarsel om mye nedbør de neste dagene varsler NVE oransje farenivå for Veslemannen.

- Bevegelsene i fjellpartiet er fremdeles store og fjellet reagerer med økte hastigheter på små nedbørsmengder, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE. 

Døgnhastighetene er nå fra 3 til 6 cm i øvre del og litt under 1 cm i nedre del. Nedbørsvarslene fra met.no indikerer noe nedbør i kveld, men store nedbørsmengder fra midt på dagen i morgen. Det vil sannsynligvis komme som regn i starten for deretter å gå over til snø. Dette fortsetter i hele langtidsperioden fram til fredag i neste uke. På bakgrunn av store bevegelser og varsel om mye nedbør høyner NVE farenivået til oransje farenivå. Oransje farenivå betyr økt overvåking og forberedelse til eventuelt rødt farenivå.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 meter det siste året og nedre delen 16 cm. Hastighetene i fjellet er nå om lag 5,5 cm/d i øvre del av fjellpartiet, og rundt 0,5 cm/d i nedre del av Veslemannen.

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her

Kontaktpersoner: 

Vakthavende geolog: tlf. 474 55 454 (ikke SMS)

NVEs pressetelefon: tlf. 489 97 667 (ikke SMS)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom