Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE: Utsikter for vårflom med utgangspunkt i snømengde 4. april 2022

Del

Det er fremdeles tidlig å si noe om hvordan årets vårflom blir, men slik snømengdene er per i dag er det litt større sannsynlighet enn normalt for en stor flom i Møre og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er sannsynligheten noe lavere. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Figur 1: Snømengder i Norge pr 4. april 2022, i mm vannekvivalent, og i prosent av normalen for referanseperioden 1991-2020. Slike kart ligger åpent tilgjengelig på senorge.no, og oppdateres hver dag.
Figur 1: Snømengder i Norge pr 4. april 2022, i mm vannekvivalent, og i prosent av normalen for referanseperioden 1991-2020. Slike kart ligger åpent tilgjengelig på senorge.no, og oppdateres hver dag.

Snømengdene kombinert med været under snøsmeltingen bestemmer hvor høyt flomtoppen når. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, også der det er mer snø enn vanlig. På den andre siden kan varme og mye regn gi stor vårflom selv om det er lite snø i nedbørfeltet 

– Basert på det vi vet om snømengdene i landet nå, kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i fjellområder og indre strøk fra Møre og nordover til Finnmark, sier hydrolog og flomvarsler Sjur Kolberg.  

Vårflom inntreffer som oftest i mai–juni. I elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk kan vårflommen komme allerede i april, noen ganger også tidligere. I elver som kommer fra høyereliggende områder eller i nordlige deler av landet, kan det enkelte år bli juli måned før vårflommen er over. 

NVE følger snømagasinet gjennom vinteren og våren, og publiserer vårflomutsikter fra tidlig i april til vårflommen er ferdig. 

Dette kan du gjøre for å redusere fare for flomskader 

  • NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren. 
  • Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn. 

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader 

Vi oppdaterer denne oversikten etter påske. 

Kontakter

Overingeniør Anne Ellekjær Stavang: 98 02 29 68
Senioringeniør Sjur Anders Kolberg: 97 67 71 60
Flomvarslingen (kl. 08-21): 40 43 60 00 (ikke sms)

Bilder

Figur 1: Snømengder i Norge pr 4. april 2022, i mm vannekvivalent, og i prosent av normalen for referanseperioden 1991-2020. Slike kart ligger åpent tilgjengelig på senorge.no, og oppdateres hver dag.
Figur 1: Snømengder i Norge pr 4. april 2022, i mm vannekvivalent, og i prosent av normalen for referanseperioden 1991-2020. Slike kart ligger åpent tilgjengelig på senorge.no, og oppdateres hver dag.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom