Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for Samsjøen og Bjonevatn

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Foreningen til Bægnavassdragets Regulering nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Samsjøen og Vestre Bjonevatn i Ringerike kommune, Viken fylke.

På bakgrunn av krav frå Ringerike kommune har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Samsjøen og Vestre Bjonevatn.

NVE rår til at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraga, som gir moglegheit til å pålegge avbøtande tiltak, blant anna med hensyn på fisk. NVE rår til at dagens praksis når det gjeld slipp av minstevassføring frå Samsjøen og Bjonevatn vert fastsett i vilkåra.

NVE tilrår ikkje magasinrestriksjonar i Samsjøen, da det er sannsynleg at ei restriksjon ville gjere det umogleg for konsesjonæren å nytte reguleringshøgda gitt i konsesjonen.

Kontakter

Rune Flatby, avdelingsdirektør,
tlf. 416 78 203

Carsten S. Jensen, seksjonssjef,
tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom