Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår konsesjon for Frosen kraftverk

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Hafslund E-CO Vannkraft AS konsesjon for bygging av Frosen kraftverk mellom reguleringsmagasina Stolsvatn og Rødungen i Ål kommune, Viken fylke.

Visualisering av kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund E-CO Vannkraft AS
Visualisering av kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund E-CO Vannkraft AS

NVE har handsama søknad frå Hafslund E-CO Vannkraft AS om bygging av Frosen kraftverk, og søknad frå Nordkraft Prosjekt AS om bygging av Mjåvatn kraftverk. Begge prosjekta vil utnytte fallet mellom Stolsvatn og Rødungen i Ål kommune, og berre eit av kraftverka kan få konsesjon. 

NVE rår til at det blir gjeve konsesjon for bygging av Frosen kraftverk. NVE meiner at Frosen kraftverk samla sett gir høgare samfunnsnytte enn Mjåvatn kraftverk, mellom anna fordi det er betre tilpassa behovet for fleksibilitet i Holsreguleringa som Stolsvatn og Rødungen er ein del av.

NVE rår til slipp av minstevassføring til Juvåne av omsyn til aure i elva og Tvistvatn, og elva si verknad på landskapet. 

For meir informasjon kan ein lese vedtaka for Frosen kraftverk og Mjåvatn kraftverk. 

Nøkkelord

Kontakter

Carsten Jensen, seksjonssjef
mail: csj@nve.no
tlf. 952 20 133

Inga Nordberg, direktør
mail: ikn@nve.no
tlf. 909 83 628

Bilder

Visualisering av kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund E-CO Vannkraft AS
Visualisering av kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund E-CO Vannkraft AS
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom