Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE: Stor snøskredfare fra Trollheimen til Vest-Finnmark tirsdag og onsdag

Del

Tirsdag og onsdag meldes det stor snøskredfare i Trollheimen, Nord- og Sør-Trøndelag, Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Sør-Troms, Indre Troms, Lyngen, Tromsø, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Det ventes at det kan gå mange store, naturlig utløste, våte skred. Enkelte skred kan bli svært store og nå vei.

Fra Beisfjorden, skredet gikk søndag 16. januar 2022. Foto: Karin Bergbjørn/NVE.
Fra Beisfjorden, skredet gikk søndag 16. januar 2022. Foto: Karin Bergbjørn/NVE.

Årsaken er at det tirsdag blir mildvær, kraftig vind og betydelige nedbørsmengder. Rådet fra snøskredvarslingen er å holde god avstand til alt skredterreng. Beredskapsapparatet er informert og følger situasjon.

Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Emma Julseth Barfod forklarer et det vil være omfattende ustabile forhold de neste dagene.

– Det har kommet mye nysnø de siste dagene, i kombinasjon med mye vind. Dette har lagt seg over et allerede ustabilt snødekke med dypere vedvarende svake lag. Nå får vi et væromslag til kraftig mildvær med regn opp til ca.1000 moh i Nordland og 800 moh i Troms. Derfor forventer vi at det vil løsne mange store skred, og enkelte svært store skred.

Det ventes stor snøskredfare også onsdag

Kraftig vind og betydelige nedbørsmengder gir stor skredfare også onsdag. Det kan løsne svært store skred naturlig, men faren for våte skred avtar noe i takt med synkende temperatur utover onsdagen.

– Utover uka anbefaler vi å sjekke varsom.no for å se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Barfod

Betydelig snøskredfare på Vestlandet, i Jotunheimen og på Finnmarkskysten 

I Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Jotunheimen og på Finnmarkskysten melder NVEs snøskredvarsling betydelig skredfare onsdag og torsdag. Det kan løsne store skred naturlig. Det anbefales å unngå terreng brattere enn 30 grader, og å holde god avstand til utløpsområder. 

Hvem skal du kontakte?

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Hvis du vil se dette innholdet fra platform.twitter.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

*********

Følg med på oppdaterte snøskredvarsler på varsom.no

Motta varsler på SMS og/eller e-post (gratis)

Følg oss på Twitter  og Facebook

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Kontakter

Snøskredvarslingen (NVE):
Telefon: 488 80 100, mellom klokken 07-20 alle dager, ikke SMS
E-post: snoskredvarsling@nve.no

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Fra Beisfjorden, skredet gikk søndag 16. januar 2022. Foto: Karin Bergbjørn/NVE.
Fra Beisfjorden, skredet gikk søndag 16. januar 2022. Foto: Karin Bergbjørn/NVE.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom