Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE set ned farenivået på Veslemannen til gult

Del

Hastigheitene i fjellpartiet er redusert ytterligere utover dagen i dag. Bevegelsen siste døgn i det øvre området har vorte omtrent 9 cm/døgn, nedre del har vorte tilnærma konstant siden det ble varsla raudt farenivå, men er også svakt avtakande med omlag 1,3 cm/døgn.

Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er «Veslemannen» (rødt omriss) hvor bevegelsene er større.
Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er «Veslemannen» (rødt omriss) hvor bevegelsene er større.

Farenivået baserer seg på dei måla bevegelsene i fjellpartiet. I år har sesongen for auka bevegelser starta tidligere enn normalt, noe som tilseier at fjellpartiet er svært svekka. Vi ser også at det er lett påvirka av små nedbørsmengder og ein heving av farenivå kan skje relativt raskt, selv ved små mengder nedbør.

Det har ikkje gått større skred frå fjellpartiet i dag. Nysnøen som kom onsdag-torsdag (3.-4. juli) i siste veke er nå smelta, men det ligg framleis snø igjen i snøfonna over Veslemannen. Det meldes tørt og relativt varmt vær dei kommande dagene, noe som vanligvis stabiliserer fjellpartiet enda meir.

På bakgrunn av nedadgående trend i bevegelsen settes farenivået ned til gult.


Veslemannen er ein liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Farenivået for Veslemannen vart heva til gult 13. juni, og vidare til oransje og raudt den 30. juni og 7.juli. Bakgrunnen for dette var auka bevegelsar.

Les meir

Ved gult farenivå vert det dagleg publisert rapportar om bevegelsane

Les meir om Mannen og Veslemannen

Oppsummering av utviklinga på Veslemannen 2018

Spørsmål og svar om Veslemannen 

NVE vurderar å etablere sikringsvoll ved Veslemannen 

Kontakter

Vakthavande geolog: 474 55 454 (ikkje sms) (kl 07- 0730 og etter kl 09)
NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikkje SMS)

Bilder

Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er «Veslemannen» (rødt omriss) hvor bevegelsene er større.
Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er «Veslemannen» (rødt omriss) hvor bevegelsene er større.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom