Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overleverer skredfaresonekart til Vik kommune onsdag 25. september kl.10:00

Del

Overleveringa finn stad i Vik kommunehus kl. 10.00.


Utvalde område i kommunen er kartlagt.

  • Karta gjev betre og meir presis oversikt over skredfaren i kommunen.
  • Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred.

Kontaktpersonar for overleveringa:

Brigt Olav Samdal, regionsjef, telefon: 22959529

Ole-Jakop Sande, Senioringeniør, telefon: 22959545

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom