Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overleverer kartlegging av områdeskred for Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund

Del

Pressen inviteres til å delta.
Tid: 11.september 2019 kl.12.30–15.00
Sted: Prosjektkontoret til Nye Ålesund kommune, 1 etg. på Kremmergarden, i lavblokka på rådhuset i Ålesund.

Tre kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner er lokalisert i de fire kommunane. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred. Kartlegginga gir meir detaljert informasjon om faren for områdeskred hos kommunane. 

Kontakter

Brigt Samdal, Regionsjef, mobil: 907 48 238
Ingrid Havnen, sjefingeniør, mobil: 992 91 602

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvor fornøyd er du med varslingen av naturfarer som flom og jordskred?31.10.2019 13:42:07 CETPressemelding

NVE i samarbeid med MET har laget en brukerundersøkelse som du finner her: Brukerundersøkelse om flom- og jordskredvarsling 2019. Siste mulighet for å svare på undersøkelsen er mandag 18.11.2019. - Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på brukerundersøkelsen vår kan du hjelpe oss med å lage bedre tjenester, sier Hervé Colleuille, som leder flom- og jordskredvarslingen i NVE. Denne undersøkelsen fokuserer på flom og jordskred forårsaket av langvarig regn, kraftig lokale regnbyger, og/eller snøsmelting. Slike naturfarer fører til skader for hundrevis av millioner kroner årlig. God beredskap og mulighet til å utføre forebyggende tiltak er viktig for å redusere skader. Dette er igjen avhengig av gode varsler som er lett forståelig for mottakerne. Samarbeid gir bedre varsler De siste årene har NVE og MET samarbeidet for å standardisere naturfarevarslene sine og gjøre disse varslene tilgjengelig for alle som ønsker varsler, på yr.no, varsom.no og også gjennom en felles abonnementsløsning på e

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom