Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overleverer kart over skredfare til nye Senja kommune tors 17. oktober kl. 12

Del

Overleveringen på Senja finner sted i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Kartene gir bedre og mer presis oversikt over skredfaren i kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Det er kartlagt for utvalgte områder i den kommende kommunen.

Kontakter

Anita Andreassen, senioringeniør, tlf 22 95 96 12
Eva Forsgren, senioringeniør, 22 95 96 16

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom