Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE Legger fram forslag til ny nettleiemodell

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Oslo by. Foto: Simon Oldani, NVE
Oslo by. Foto: Simon Oldani, NVE

Legger til rette for elektrifisering

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Når elektrifiseringen øker, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til hurtiglading av biler, busser, båter og annet.

- Effektbruk presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Små endringer for husholdningene

De fleste husholdningskunder vil ikke få store endringer i nettleien som følge av omleggingen. 

- Kunder med «normalt» forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin, sier Lund.

Vesentlige justeringer etter høring

NVE har justert forslaget på vesentlige punkter etter høringsrunder. Det er en enklere og mer moderat modell som nå legges fram. 

- Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie hva som er saklig riktig med å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere incentiver enn i dag, men som samtidig innebære små endringer for de aller fleste, sier Lund.

-Vi foreslår også at næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Det gjør at blant annet ladestasjoner for elbiler med liten trafikk kommer bedre ut, sier Lund.

De viktigste justeringene etter høringen er:

 • Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte “time of use modeller.” Øvre grense er 50% av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe. 
 • Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
 • Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunde. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk.

Fakta og mer informasjon:

Hovedmomenter i NVEs forslag til ny nettleie:

 • Tariffene for lavspent uttak i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et energiledd. Tariffene for næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg inneholde et effektledd.
 • Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke fastleddet differensieres.
 • Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
 • Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned. Effektleddet skal tidsdifferensieres.

www.nve.no/nynettleie finner du:

 • Dokumentet: endelig forslag
 • Ofte stilte spørsmål
 • Høringsuttalelser
 • Energitiltak - hvilken pesparelse tiltak gjør på strømregningen med ny nettleie

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Nøkkelord

Kontakter

Rådgiver Kjell Rune Verlo
mobil: 971 28 280
e-post: krv@nve.no

Seksjonssjef Torfinn Jonassen
Mobil: 952 24 548
e-post: tjo@nve.no

Bilder

Oslo by. Foto: Simon Oldani, NVE
Oslo by. Foto: Simon Oldani, NVE
Last ned bilde
Kjetil Lund, Foto: Stig Storheil, NVE
Kjetil Lund, Foto: Stig Storheil, NVE
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom