Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE kallar inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonshandsaming

Del

Det er omsynet til ein nasjonalt viktig bestand av storaure i elva Våla i Oppland som er årsaka til at NVE kallar inn kraftverket til konsesjonshandsaming etter vassressurslova.

Fleire interesseorganisasjonar har fremja krav om å kalle inn kraftverket, og Fylkesmannen i Innlandet har støtta opp om kravet. NVE har lagt til grunn at det her er snakk om særskilte miljøomsyn.

I ein ny konsesjon etter vassressurslova kan NVE setje vilkår som kan betre tilhøva for storauren i vassdraget. Gudbrandsdal Energi Produksjon AS skal sende inn ein konsesjonssøknad som inneheld forslag til løysingar for å ivareta storauren i Våla innan 6 månader etter at vedtaket er endeleg.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt,
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216
oegr@nve.no

Saksbehandler Brit T. Haugen,
tlf.: 22 95 90 89
bth@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom