Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE kallar inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonshandsaming

Del

Det er omsynet til ein nasjonalt viktig bestand av storaure i elva Våla i Oppland som er årsaka til at NVE kallar inn kraftverket til konsesjonshandsaming etter vassressurslova.

Fleire interesseorganisasjonar har fremja krav om å kalle inn kraftverket, og Fylkesmannen i Innlandet har støtta opp om kravet. NVE har lagt til grunn at det her er snakk om særskilte miljøomsyn.

I ein ny konsesjon etter vassressurslova kan NVE setje vilkår som kan betre tilhøva for storauren i vassdraget. Gudbrandsdal Energi Produksjon AS skal sende inn ein konsesjonssøknad som inneheld forslag til løysingar for å ivareta storauren i Våla innan 6 månader etter at vedtaket er endeleg.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt,
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216
oegr@nve.no

Saksbehandler Brit T. Haugen,
tlf.: 22 95 90 89
bth@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVEs analyse av virkningene av NorthConnect går nå til OED9.12.2019 07:00:00 CETPresseinvitasjon

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å vurdere hvilke virkninger NorthConnect, en konsesjonssøkt ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, kan ha for miljø, naturressurser, kraftsystem og kraftmarked. Våre vurderinger oversendes til OED som skal behandle søknadene fra NorthConnect videre. NVE sender sin analyse til OED 10. desember 2019 kl. 09.30.

Sterkere insentiver for nettselskapene til å redusere kostnader4.12.2019 16:05:57 CETPressemelding

Reguleringsmyndigheten for energi endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv. Dette vil gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig. Det er en av endringene vi gjennomfører for at inntektsreguleringen skal legge til rette for at nettselskapene velger de beste løsningene, og investerer, drifter og gjennomfører alle tiltak i nettet så kostnadseffektivt som mulig.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom