Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE inviterer til befaring og folkemøte om solkraftverk i Stor-Elvdal

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt den første konsesjonssøknaden med konsekvensutredning for et bakkemontert solkraftverk i Norge. Det er Solgrid AS som søker om å sette opp et solkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Innlandet fylke. Som en del av høringsprosessen inviteres det til befaring og folkemøte den 16.november.

Illustrasjonsbilde: Unsplash/ Mariana Proenca
Illustrasjonsbilde: Unsplash/ Mariana Proenca

Solgrid AS søker konsesjon om å etablere et solkraftverk med 7 MWp installert effekt. De har søkt konsesjon for et sørvendt bakkemontert solkraftanlegg med fast montasjevinkel og tosidige solcellepaneler. Solkraftverket planlegges tilknyttet en eksisterende transformatorstasjon, som ligger samme sted som anlegget er tenkt plassert..

NVE ønsker innspill i høringen

NVE har nå søknaden på høring og vi vil invitere alle som er interessert i saken til å være med på befaring og folkemøte tirsdag 16. november.

Et energianlegg som behandles av NVE i henhold til energiloven er fritatt byggesaksbehandling i medhold av plan- og bygningsloven. Dersom man har innspill til konsesjonsspørsmålet og beslutningsgrunnlaget er dette anledningen til å komme med merknader og innspill. Høringsfristen er 15. desember.

Søknad og konsekvensutredning kan lastes ned på NVE sine hjemmesider. Her ligger også mer informasjon om innsending av høringsuttalelser.

Program for dagen

  • Kl 12-14: Befaring, oppmøte ved Furuset transformatorstasjon
  • Kl 18- : NVEs folkemøte om saken - Barfrøstua Stor-Elvdal Hotell.

Nøkkelord

Kontakter

Jørgen Kocbach Bølling, saksbehandler
Mob: 977 35 439
Mail: jboe@nve.no

Bilder

Illustrasjonsbilde: Unsplash/ Mariana Proenca
Illustrasjonsbilde: Unsplash/ Mariana Proenca
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom