Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ilegger overtredelsesgebyr etter dambrudd i Munkebotsvatn i Bergen

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Bergen kommune et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner og Multiconsult ASA et gebyr på 800 000 kroner etter dambruddet i Munkebotsvatn i 2018.

Dambrudd ved Munkebotsvatn. Foto:NVE
Dambrudd ved Munkebotsvatn. Foto:NVE

22. august i 2018 ble det brudd på en fangdam i Munkebotsvatn i Bergen kommune. Fangdammen var etablert i forbindelse med bygging av ny dam Munkebotsvatn nord, og hadde som formål å holde vannet unna anleggsområdet for den nye dammen. På grunn av mye nedbør ble Munkebotsvatn ovenfor fangdammen overfylt, vannet rant over damtoppen og fangdammen sviktet.

Dambruddet førte til at det rant ut omtrent 70 000 kubikkmeter med vann i løpet av 20 til 30 minutter. Dette resulterte i evakuering av omtrent 40 bolighus, skader i vassdraget nedenfor og stenging av E39. Politiet etterforsket saken og tok ut siktelse i mars 2020. Saken ble deretter henlagt av Statsadvokaten og overført til NVE for oppfølging.

Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde ansvaret for hendelsen

NVE mener Bergen kommune og Multiconsult ASA har overtrådt vassdragslovgivningen ved å ikke ha sørget for at fangdammen var laget slik at vann kunne ledes forbi dammen. Det gjorde at vannet rant over toppen av dammen, noe den ikke tålte og derfor brøt sammen. I tillegg var den opprinnelige dammen revet, slik at heller ikke den holdt igjen vannet når fangdammen brøt sammen. 

NVE mener Bergen kommune heller ikke hadde oppdatert beredskapsplan og teknisk plan for byggearbeidet, og at det var manglende internkontroll. Bergen kommune er dameier og var byggherre for arbeidene. Multiconsult ASA var innleid konsulent med oppgaver og ansvar etter damsikkerhetsforskriften.

– Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde i dette tilfellet ansvaret for dambruddet som oppstod, og er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på henholdsvis 2 millioner og 800.000 kroner, sier Lars Grøttå, seksjonsleder i damtilsynet til NVE.

NVE har valgt å ikke gi entreprenøren Donar overtredelsesgebyr, selv om det var varslet. Dette fordi NVE mener ansvaret for hendelsen må legges på de som gjennom sin rolle i planlegging av byggearbeidet hadde ansvaret for å forhindre dambruddet.

Nøkkelord

Kontakter

Lars Grøttå, seksjonssjef
lag@nve.no
Tlf: 901 44 269

Even Vegard Dalen, saksbehandler
evvd@nve.no
Tlf: 415 09 293

Bilder

Dambrudd ved Munkebotsvatn. Foto:NVE
Dambrudd ved Munkebotsvatn. Foto:NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom