Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften.

Del

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

- Nettvirksomhetens nøytralitetsplikt overfor alle strømleverandører er en grunnleggende forutsetning for effektiv konkurranse i markedet, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

- Mange forbrukere opplever fortsatt strømmarkedet som komplisert. I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, fortsetter han.

Kravet om nøytral opptreden, er regulert i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.» §8-1.

NVE vurderer hendelsen hos Evenes Kraftforsyning som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt. I 2011 og 2015 fikk hhv Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett, tilsvarende pålegg om å endre praksis og interne rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. NVE har lagt vekt på disse tidligere bruddene ved utmåling av overtredelsesgebyret.

Evenes Kraft AS er opphørt, og nettvirksomheten er fusjonert inn i Hålogaland Kraft Nett AS. NVEs vedtak om overtredelsesgebyr er derfor rettet mot det overtakende selskapet Hålogaland Kraft Nett AS.

Kontaktpersoner i NVE:

Seksjonsleder Guro Grøtterud RME-S 45 63 26 77

Seniorrådgiver Pål Meland RME-S 90 54 48 07

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom