Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har kartlagt tilstanden til 32 flomverk på Østlandet

Del

I prosjektet «Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst» har NVE kartlagt tilstanden på 32 utvalgte sikringsanlegg i fire fylker. Sluttrapportene for disse er nå klare. Kartleggingen har avdekket skader og svakheter av ulikt omfang, samt behov for skjøtsel og vedlikehold. Inntil dette er utbedret oppfordrer NVE kommunene til å vurdere nødvendige beredskapsmessige tiltak ved en eventuell flomsituasjon.

Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult

- Anleggene har nådd en slik alder at både pumpestasjoner og flomverk kan trenge betydelige oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. Vi fant det derfor riktig å gjøre en systematisk gjennomgang av tilstanden til flomsikringsanleggene, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Kartleggingen

NVE startet opp kartleggingen av flomverk i 2017 og den omfatter totalt 51 flomsikringsanlegg. Med god hjelp fra kommunene fikk NVE i 2018 kartlagt 32 flomverk, inkludert 2pumpestasjoner, i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.

Bebyggelse, infrastruktur og mye dyrka mark ligger på innsiden av disse anleggene. Resultatene viser skader og mangler av ulikt omfang på flomverkene, for eksempel undergraving mot elv, setninger eller skader/manglende erosjonssikring. Det er også avdekket behov for større vedlikehold på pumpestasjonene. Disse skal i en flomsituasjon pumpe ut vann som dreneres på innsiden av flomverket. Det er svært viktig for sikkerheten at pumpestasjonene fungerer som de skal.

- Vi ber kommunene sette seg godt inn i rapportene for sine anlegg, og ta initiativ til gjennomføring av nødvendig vedlikehold og utbedringer. NVE kan bidra med faglig veiledning, og eventuelt bistand gjennom bistandsordninger der dette er aktuelt, sier prosjektleder Grete Hedemann Aalstad.

Oversikt over kommuner, anlegg og rapportene finner du her 

Bakgrunn

Langs mange av de store vassdragene på Østlandet ble det i tidsperioden 1960-1990 bygd omfattende flomsikringsanlegg for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Anleggene sikrer i dag store samfunnsverdier. Alderen tilsier at både flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. I 2017 igangsatte derfor NVE et toårig prosjekt, med formål å bistå kommunene med å framskaffe en oversikt over tilstanden til anleggene. Dersom et flomverk skulle bryte sammen, representerer det en betydelig fare for liv og eiendom innenfor flomverket.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Toril Hofshagen: tlf. 90 03 42 44

Prosjektleder Grete Hedemann Aalstad: tlf. 92 26 54 97

Bilder

Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Last ned bilde
Hummelneset flomverk (VV 8944 og 7625),
Åmot kommune
Foto: Multiconsult
Hummelneset flomverk (VV 8944 og 7625), Åmot kommune Foto: Multiconsult
Last ned bilde
Selsvollene flomverk (VV 6869),
Sel kommune
foto: Multiconsult
Selsvollene flomverk (VV 6869), Sel kommune foto: Multiconsult
Last ned bilde
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom