Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir tillatelse til fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag gitt Statnett SF konsesjon for bygging og drift av ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbotn. Den nye ledningen vil føre til bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen.

Ledningen berører kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund og Lødingen i fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Ledningen skal erstatte eksisterende ledning og følge eksisterende trasé på hele strekningen, med unntak av et område ved Vollan i Bjerkvik, hvor den skal bygges parallelt med en annen ledning.

Det er nødvendig å bygge en ny ledning da den eksisterende ledningen har for svake master og er utsatt for utfall i perioder med dårlig vær. Den nye ledningen vil føre til bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen.

Ledningen berører den utvalgte naturtypen kalksjø der den krysser Myrvatn og Sommervatn naturreservater. Etter NVEs vurdering er fordelene ved den nye kraftledningen større enn ulempene for den berørte naturtypelokaliteten. 

NVE har også gitt Hålogaland Kraft Nett AS tillatelse til å bygge og drive Niingen og Boltåsen transformatorstasjoner. Stasjonene vil være viktige for å levere nok strøm til nye Evenes flyplass, og sørger for at regionalnettet kan driftes på en mer effektiv måte.

Les mer om fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn på www.nve.no. 

Kontakter

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer: 22 95 90 33
Saksbehandler Frode Johansen: 22 95 91 76

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom