Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir innspill til OED om forbedringer av konsesjonsbehandling av vindkraft

Del

NVE har gjennomført et internt arbeid med å gå gjennom konsesjonssystemet for vindkraft på land og vurdere tiltak for forbedringer. Vurderingene er samlet i en rapport som i dag er sendt til Olje- og energidepartementet.

– Vi har også i dag en omfattende og grundig konsesjonsprosess for vindkraft i Norge. Men det er alltid mulig å forbedre prosesser. Det siste året har vi gjennomført flere innstramminger. Vi tror at de tiltakene vi her foreslår, samlet eller hver for seg vil bidra til en enda bedre konsesjonsprosess, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapporten går kronologisk gjennom konsesjonsprosessen, og drøfter aktuelle tema og forslag til tiltak. Tiltakene er delt inn i fire deler som hver inneholder flere enkelttiltak.

– Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag, sier Kjetil Lund.

Les rapporten «Konsesjonsprosessen for vindkraft på land» på nve.no og følgebrevet til rapporten, fra NVE til OED.

Kontakt:

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom