Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir avslag til Skomeåni kraftverk i Bygland i Aust-Agder

Del

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Skomeåni kraftverk i det verna vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder. Grunnen til avslaget er at ei utbygging ville svekka verneverdiane med varige og synlege inngrep.

Det er Skomeåni Falleigarlag som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,9 GWh.

Skomeåni inngår i verneområdet Njardarheim som i hovudsak er verna grunna urørt natur. NVE meiner kraftutbygging vil svekke verneverdiane i Skomeåni med varige og synlege inngrep i området, og påverke ei bekkekløft av regional verdi. Når verneverdiane i vassdraget vert påverka, kan vi ikkje gi konsesjon. På bakgrunn av dette avslår NVE søknaden om Skomeåni kraftverk.

Les meir om Skomeåni kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Overingeniør Erlend Støle Hansen, tlf. 22 95 98 26

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVEs analyse av virkningene av NorthConnect går nå til OED9.12.2019 07:00:00 CETPresseinvitasjon

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å vurdere hvilke virkninger NorthConnect, en konsesjonssøkt ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, kan ha for miljø, naturressurser, kraftsystem og kraftmarked. Våre vurderinger oversendes til OED som skal behandle søknadene fra NorthConnect videre. NVE sender sin analyse til OED 10. desember 2019 kl. 09.30.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom