Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir avslag på søknad om kraftverk i Kvinnherad

Del

Fatland Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Svoldal kraftverk i Kvinnherad kommune i Vestland. NVE har kome fram til at dei negative verknadane ved prosjektet er så store at søknaden om å byggje kraftverket får avslag.

Utsikt mot Sildafjorden frå øvre del av Svoldalselva der inntaket til kraftverket var planlagd. Foto: NVE
Utsikt mot Sildafjorden frå øvre del av Svoldalselva der inntaket til kraftverket var planlagd. Foto: NVE

NVE har gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved det planlagde Svoldal kraftverk, og har gitt avslag på søknaden om å byggje kraftverket 

Etter NVE sitt syn vil tiltaket, og då først og fremst røyrtraseen, føre til så store inngrep i terrenget at desse aleine er avgjerande for konklusjonenNVE har difor ikkje sett behov for å vurdere tiltaket sine verknader på naturmiljø eller andre allmenne interesser.  

Kraftverket ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,6 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 280 husstandar. 

Les meir om saka her.

Nøkkelord

Kontakter

Brit Torill Haugen, fungerande seksjonssjef
Tlf: 22 95 90 89
Epost: bth@nve.no

Joachim Kjelstrup, sakshandsamar
Tlf: 22 95 91 47
E-post: jokj@nve.no

Bilder

Utsikt mot Sildafjorden frå øvre del av Svoldalselva der inntaket til kraftverket var planlagd. Foto: NVE
Utsikt mot Sildafjorden frå øvre del av Svoldalselva der inntaket til kraftverket var planlagd. Foto: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom