Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE forbereder seg på ekstremværet «Gyda»

Del

NVE har sendt ut farevarsel for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge for de kommende dagene. Årsaken er at ekstremværet Gyda vil bringe med seg mildvær, vind og ekstremt mye regn onsdag og torsdag.

Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no

 Dette er en alvorlig situasjon og vi ber berørte kommuner og andre beredskapsaktører vurdere behovet for å gjøre forebyggende tiltak, sier Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE.

Også privatpersoner bør ta sine forholdsregler

 Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring mens ekstremværet pågår.  Det vil være stor fare for både snøskred og store vannmengder. For å minimere skader bør privatpersoner flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt, sier Samdal.

NVE har selv økt sin beredskap og sender ut mannskap til forskjellige steder i landet for å assistere kommuner som får behov for hjelp.

Hvem skal du kontakte?

Om du som privatperson er bekymret for din sitasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse. 
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Se også Beredskap i NVE - NVEog råd om hvordan du kan forebygge flom og jordskredskader. 

Sist oppdaterte varsler finner du på Varsom.no . Du kan abonnere på farevarsler på SMS (tjenesten er gratis).

Hjelp oss med å gjøre varslene våre bedre, registrer observerte skred og flomhendelser og overvann på avveie i Regobs - Varsom

Kontakter

Pressetelefon (ikke sms):
48 99 76 67
E-post: pressevakt@nve.no

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom