Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE får utmerkelse for god bruk av geodata

Del

NVE ble hedret fredag for en automatiseringsløsning som effektiviserer våre høringsinnspill til kommunene. Diplom deles ut årlig for å hedre spesielt gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk prisen i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor».

Roar Skålin, leder for geodatarådet og Heidi Nakken, statssekretær i KMD overrekker prisen til Kjetil Lund i NVE (midten)
Roar Skålin, leder for geodatarådet og Heidi Nakken, statssekretær i KMD overrekker prisen til Kjetil Lund i NVE (midten)

Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler årlig ut diplom til bedrifter og offentlig etater for gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk pris i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor», for en automatiseringsløsning. Løsningen effektiviserer NVEs høringsinnspill om naturfarer til kommunenes reguleringsplaner.

Prisen ble overrakt på NVEs hovedkontor fredag 27. august av statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i Nasjonalt geodataråd Roar Skålin.

- Jeg syns det er veldig hyggelig å ta imot denne utmerkelsen på vegne av NVE, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Jeg er stolt av NVEs sterke fagmiljøer, og jeg er ekstra stolt av at  våre gode fagmiljøer samarbeider så godt for å utvikle nye løsninger.

- Løsningen har som mål å formidle kunnskap om naturfarer og klima til de som tar de faktiske beslutningene - nemlig kommunene. Det er beslutningene som tas i kommune-Norge som gjør oss i stand til å bygge et trygt og robust samfunn, sier Lund.

Effektiviserer saksbehandlingen

NVE mottar årlig ca 2500 varsler om oppstart av reguleringsarbeid i kommunene, som det skal gis innspill om naturfare til. Tidligere har flertallet av disse varslene kun fått et generelt innspill til planarbeidet, og plankonsulenten har vært henvist til generell veiledning.

Siden 2018 har NVE arbeidet med å utvikle en løsning for å generere innspill med mer og bedre informasjon. Automatiseringsløsningen setter automatisk sammen en skreddersydd tilbakemelding til hver enkelt plan, basert på geodata. Innspillet summerer opp potensielle farer i området, og utfordringer for den konkrete reguleringsplanen. I tillegg gir den veiledning for hvordan man går frem for å planlegge bebyggelsen slik at den oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot disse farene, også i et fremtidig klima.

- Løsningen med automatiserte innspill vil effektivisere det interne arbeidet og gjøre at saksbehandlere unngår mye rutinearbeid. Vi kan konsentrere oss om å behandle de mest komplekse sakene grundigere, sier Kjetil Indrevær i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Løsningen er nå i en testfase, og testes ut mot et utvalg kommuner i 2021.

Fremmer innovativ bruk av stedsdata

Nasjonalt geodataråd er et statlig organ som gir råd om oppfølging av nasjonale strategier for felles geografisk infrastruktur. Rådet ble opprettet i 2012, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Bakgrunnen for prisutdelingen er et ønske om å fremme smart og innovativ bruk av stedsdata. Prisvinnerne i år er grunderbedriftene Fiskher AS og Vake, i tillegg til NVE.

Les mer om utdelingen i regjeringens pressemelding

Kontakter

Kjetil Indrevær, skred- og vassdragsavdelingen: kiv@nve.no

Ivar Peereboom, avdeling for IKT og informasjonsforvaltning: iope@nve.no

Aslak Wegner Eide, avdeling for IKT og informasjonsforvaltning: aei@nve.no

Bilder

Roar Skålin, leder for geodatarådet og Heidi Nakken, statssekretær i KMD overrekker prisen til Kjetil Lund i NVE (midten)
Roar Skålin, leder for geodatarådet og Heidi Nakken, statssekretær i KMD overrekker prisen til Kjetil Lund i NVE (midten)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom