Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE får ny regionsjef i sør

Del

Elisabet Rui er ansatt som ny regionsjef i NVE. Hun tar over jobben etter Anne Cathrine Sverdrup som går av med pensjon 1. mars i år.

Rui kommer fra stillingen som direktør for miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun har tidligere lang fartstid som avdelingsdirektør for miljø og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold.

- Det har vært en omfattende rekrutteringsprosess hvor vi har vurdert flere svært gode kandidater. Jeg er fornøyd med at en så solid kandidat som Elisabet nå har takket ja til tilbudet om å lede NVEs regionskontor i sør, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

Rui starter i jobben mandag 28. februar og hun ser frem til å komme i gang.

- Det er med stor ydmykhet jeg går i gang med denne viktige oppgaven. NVE har svært kompetente medarbeidere og et godt omdømme hos sine samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til å bli nærmere kjent med folkene, de ulike fagfeltene og distriktet.

- Ekstremvær, flom , ras og skred er temaer som er høyst aktuelle, og NVE er der for å bistå. Dette krevende samfunnsoppdraget forutsetter samarbeid, og jeg ser virkelig frem til å bidra inn i dette, avslutter Rui.

NVEs regionkontor i sør dekker et stort geografisk område. Fra Kristiansand i sør, til Haugesund i vest, Hemsedal i nord og Hønefoss i øst. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Kontakter

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom