Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE anbefaler at evakuering oppheves for området rundt Gjerdrum barneskole og Vestvang-området

Del

NVE har gitt råd til politiet om å frigi arealet som omfatter barneskolen, Herredshuset, boligområdet Skjønhaugtunet sør for skolen og Fv120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøring til Hønsigutua, samt Vestvang-området i Gjerdrum kommune.

- Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og Herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen.

- Etter ønske fra Gjerdrum kommune har vi prioritert skolens areal. Geoteknikerne har jobbet døgnet rundt for å få en avklaring. Grunnboringer, laboratorieanalyser og stabilitetsberegninger er grunnlaget for de grundige vurderingene som nå er gjort. Geoteknikere fra både NGI og Multiconsult har vurdert alle data, forteller Hofshagen.

- NVE er i full gang med å vurdere de øvrige evakuerte områdene. Noe forenklet kan vi si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuering, avslutter Hofshagen.

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende på NVEs nettsider. Her finner du også informasjon om kvikkleireskred og kartlegging av faresoner.

Bilder

Kart som viser området
Kart som viser området
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom