Medietilsynet

NRK bidrar positivt til mediemangfoldet – ingen vesentlig konkurransebegrensning for andre

Del

NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert. Det er blant hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, fortsatt står i en krevende transformasjonsfase, og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen, sier Velsand. Hun viser i den sammenheng til forslagene som ble lagt fram av Mediemangfoldsutvalget.

– Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet, sier Velsand.

Oppdrag fra departementet

Medietilsynet har hatt i oppdrag fra Kulturdepartementet å vurdere hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, og i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet. Tilsynet skulle også vurdere NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

Av tidshensyn har Medietilsynet måttet avgrense oppdraget, og dybdeanalysene er i hovedsak knyttet til nyhets- og aktualitetstilbudet på nett. Det er gjort analyser både av innholds- og bruksmangfold der nrk.no sitt tilbud er sammenlignet med tilbudet fra kommersielle aktører i nasjonale og regionale markeder, samt konkurranseanalyser. Medietilsynet har, i tillegg til egne vurderinger, hentet inn analyser fra uavhengige medieforskere og ekspertmiljøer på konkurranseanalyser.

Rapportens hovedkonklusjoner

Hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport er som følger:

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag
  • NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom distriktsvirksomheten (regionale nyheter)
  • NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt
  • NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert
  • Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for digitale nyheter
  • Det er større likheter innholdsmessig mellom de nasjonale «populærmediene» enn mellom NRK og disse aktørene
  • NRK fungerer som en fellesarena når det gjelder mediebruk 
  • NRKs samarbeid med kommersielle aktører er i positiv utvikling
  • De kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt
  • Årsaken synes ikke å være konkurransen fra NRK. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold

Vil følge utviklingen

– Selv om konklusjonen i Medietilsynets rapport er at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og ikke er konkurransehemmende for øvrige aktører i markedet, mener tilsynet det er viktig å følge utviklingen i mediemangfold og konkurransesituasjonen jevnlig og systematisk framover, sier direktør Mari Velsand.

Kontakter

Bilder

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom