Nortura

Nortura legger frem en bærekraftstrategi for egg og kjøtt

Del

På et dialogmøte med statsråd Espen Barth Eide og et bredt lag av interessegrupper la Nortura i dag frem en helhetlig strategi for en mer bærekraftig egg- og kjøttproduksjon i Norge.

- Vår helhetlige bærekraftstrategi er en strukturert plan for vår bærekraftomstilling slik at vi skal kunne spise egg og kjøtt med god samvittighet også i fremtiden, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura er som Norges største leverandør av egg og kjøtt, en viktig bidragsyter til at vi har vært tilnærmet selvforsynt med disse råvarene i Norge. For å ivareta selvforsyningsgraden, og egget og kjøttets plass i kostholdet, krever det at vi reduserer klimagassutslipp og matsvinn, forsterker arbeidet med dyrevelferd, bidrar til biologisk mangfold og ser til at våre produkter produseres på grunnlag av landets naturressurser.

- Skal vi produsere mat for kommende generasjoner, må vi gjøre det på naturens premisser, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Norturas bærekraftstrategi viser hvordan selskapet mener at det er mulig å opprettholde dagens produksjon av egg og kjøtt, samtidig som man reduserer klimagassutslipp, tar vare på dyrene, bevarer naturmangfoldet og bidrar til et levende landbruk i hele landet.

- Vi føler oss trygge på at vi kan løse klimagassutslippene fra kjøttproduksjonen, men ser at en bærekraftig fremtid innebærer at vi som samfunn greier å løse viktige dilemmaer, sier Panengstuen, og legger til:

-Vi kan ikke legge en plan for bærekraftig matproduksjon alene, men må gjøre det med forskere, politikere, bønder, interessegrupper og forbrukere. Vi ønsker en dialog for å finne veien videre for en bærekraftig egg- og kjøttproduksjon.

Nortura skal i tiden fremover avholde en rekke dialogmøter der flere samarbeidspartnere får komme med innspill til våre valg og prioriteringer. Nortura mener at vi gjennom dialog står bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for kjøtt- og eggproduksjonen fremover.

Neste dialogmøte vil bli avholdt i september.

Bærekraftstrategien – «Mat på naturens premisser»

Bærekraftstrategien baserer seg på innsikter fra tilgjengelige vitenskapelige rapporter, forbrukerinnsikt, trendanalyser, spørreundersøkelser og fokusintervjuer med viktige interessenter.

Norturas bærekraftstrategi ligger som vedlegg til denne pressemeldingen eller kan sees på www.nortura.no 

Vesentlighetsanalysen: De viktigste bærekraftområdene for Nortura (se vedlagt bilde)

Strategien er bygget på FNs rammeverk og 17 bærekraftmål. Det er utviklet en vesentlighetsanalyse som identifiserer de viktigste tiltaksområdene for Norturas strategi. Analysen konkluderer med at de viktigste områdene for Nortura å prioritere frem mot 2030 er (1) Dyrevelferd, (2) Mattrygghet, (3) Matsikkerhet/Forsyning, (4) Rettferdig verdiskaping, (5) Dyrehelse/medisinbruk, (6) Klima og (7) Sporing og Åpenhet.

På bakgrunn av analysene har Nortura prioritert mål og tiltak frem mot 2030 og 2050 (se vedlagt bilde). Planen kan lese i sin helhet i strategidokumentet.

Norturas første bærekraftrapport - Matforsyning for fremtiden

Nortura har i dag også lagt fram sin første bærekraftrapport. Rapporten vil være et årlig vitnemål for hvordan Nortura leverer på sine målsettinger.

Norturas bærekraftrapport ligger som vedlegg til denne pressemeldingen eller kan sees på www.nortura.no 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Norturas vesentlighetsanalyse
Norturas vesentlighetsanalyse
Last ned bilde
Norturas prioritert mål og tiltak frem mot 2030 og 2050.
Norturas prioritert mål og tiltak frem mot 2030 og 2050.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nortura

Nortura
Nortura
Lørenveien 37
0585 Oslo

03070http://www.nortura.no

Nortura er en av Norges største matprodusenter, med kjente merkevarer som Gilde og Prior.

Vi jobber hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.

Følg pressemeldinger fra Nortura

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nortura på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nortura

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom