Deloitte

Norske innsamlingsorganisasjoner samler inn mer enn noen gang tidligere

Del

Aldri før har organisasjoner samlet inn så mye penger som i 2019. Stiftelsen Flyktninghjelpen er organisasjonen som har anskaffet mest. Det viser funn fra fundraisingrapporten utarbeidet av Deloitte.

Totalt anskaffede midler i 2019 var på 19,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 11,5 % fra 2018, da det ble samlet inn 17,8 milliarder kroner.

Funnene i fundraisingrapporten baserer seg på svarene fra 58 ideelle organisasjoner i Norge, og tar for seg innsamlede midler i 2018 og 2019.

Les hele rapporten her

Facebook Donate har revolusjonert innsamlingsaksjoner og «Vipps faste betalinger» øker mest

Direkte markedsføring er fremdeles den innsamlingskanalen som flest organisasjoner har svart er mest inntektsgivende. Facebook er den dominerende markedsføringskanalen. Årets undersøkelse viser at samtlige organisasjoner bruker Facebook.

Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd sier at norsk fundraising er inne i en utviklingsfase. – Vi jobber mer strukturert og målstyrt. Vi er blitt langt mer digitale. At Facebook er den mest brukte innsamlingskanalen er imponerende når vi vet at Facebook Donate først kom på i slutten av året i 2017, påpeker Nodland.

Ny teknologi fortsetter å påvirke givermarkedet. Løsningen «Vipps faste betalinger», som tillater giveren å ha et fast trekk, øker mest som betalingsløsning. 50 % av organisasjonene planlegger å tilby dette i fremtiden.

Årets TV- aksjon WWF Verdens naturfond gikk til å bekjempe plast i havet. Vanligvis mobiliserer TV-aksjonen 100.000 frivillige som går med bøsser fra dør til dør.

- I år ble bøssa digital, og TV-aksjonen samlet inn over 228 millioner kroner til plast i havet på tross av en pandemi, at næringslivet sliter og at hovedmålgruppen av givere til TV-aksjonen er over 60 år og derav mindre digitale. Det er et bevis på at det er mulig å lykkes også med digitale aksjoner, sier Vibecke Østby, leder av TV-aksjonen.

Struping av inntekter som konsekvens av covid-19

Mange organisasjoner har måttet avlyse aktiviteter fordi de ikke har latt seg gjennomføre med gjeldende smitteverntiltak. Andre har klart å gjennomføre aktiviteter på alternative måter. 43 % av organisasjonene som har svart forventer at inntekten vil bli vesentlig redusert som følge av covid-19.

Viktige samfunnsaktører

Organisasjonene har en viktig rolle i samfunnet og mange frivillige gir av sin tid. I 2019 hadde organisasjonene totalt 81.519 frivillige mot 78.633 i 2018, en økning på 4 %.

Tilskudd utgjør 63 % av totale inntekter

Tilskudd er en viktig inntektskilde, og har økt med 8 % fra 2018 til 2019. Tilskudd fra norske myndigheter utgjør en tredjedel av totale tilskudd. Veksten skyldes i all hovedsak økning i tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser. Tilskudd fra disse instansene økte med 21 % og tilskudd fra norske myndigheter økte med 1,8 % i samme periode.

Hver fastgiver gir i gjennomsnitt 2.205 kroner i året

Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse etterfulgt av SOS-barnebyer og Leger Uten Grenser som har mest inntekter fra fastgivere og fadderavtaler. Av de ti organisasjonene med høyest inntekt fra fastgiveravtaler, er det Sykehusklovnene som har hatt den største økningen, med 150 %.

En gjennomsnittlig giver gir 2.205 kroner hver i året. Giverne til Norsk Luthersk Misjonssamband gir desidert mest, med et gjennomsnitt på 8.000 kroner per giver i året.

Deloitte har for niende gang gjennomført undersøkelsen som kartlegger utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 157 ideelle organisasjoner, hvorav 58 har svart. Rapporten er et nyttig verktøy i organisasjonenes videre arbeid med å anskaffe midler. Undersøkelsen er utarbeidet pro bono av Deloitte.

For spørsmål om rapporten:

Grete Elgåen
Partner, Deloitte Norge
Telefon: (+47) 900 43 722
E-post: gelgaaen@deloitte.no

Siri Nodland, Norges Innsamlingsråd

Epost: siri@innsamlingsrådet.no

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

Midt i en krise viser den yngre generasjonen mest motstandsdyktighet18.8.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Deloitte Global Millennial Survey 2020 Deloitte Global Millennial Survey 2020 utforsker synspunktene til mer enn 27 500 millennials og Gen Zs, både før og etter starten av COVID-19-pandemien. Undersøkelsen har som formål å forstå deres synspunkter på en rekke temaer som hva de leter etter hos en arbeidsgiver, om de har de riktige kvalifikasjonene til fremtidens arbeidsliv og deres psykiske helse. Undersøkelsen kartlegger i tillegg deres syn på næringslivet, politikk, klima og pandemien. Undersøkelsen avdekker at til tross for de individuelle og personlige utfordringene millennials og Gen Zs står overfor, har de vært opptatt av større samfunnsspørsmål, både før og etter utbruddet av pandemien. Pandemien har styrket deres ønske om å bidra til å drive positive forandringer i lokalsamfunnene deres og rundt om i verden,og de fortsetter å kjempe for en verden der virksomheter og regjeringer speiler det samme engasjementet for samfunnet. Rapporten fra 2020 består av to deler. Den første delen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom