• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Norges Hytteforbund

Hullet i loven om strømstønad kan tettes1.12.2022 13:03:31 CET | Norges Hytteforbund

Hyttekommuner snur i strømsaken. I høst ble flere tusen hytteeiere som bor fast på hytta fratatt strømstøtten. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven. Nå opplever vi at kommunene ser hvor galt dette blir. Endelig ser det ut til at vi blir hørt og jeg vil minne om dette til de grader handler om "vanlige folk", sier Ola Jetlund som er aksjonsleder i en av de mange støttegruppene på sosiale medier. Nå må regjeringen komme på banen og godta bostedsattest. Allerede under høringen i Energi- og Miljøkomitèn 20. oktober påpekte vi dette fortsetter Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>