UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Norske forskere er først ute med app som viser varige effekter på ordforrådet

Del

Språk-appen Kaptein Morf fokuserer på små deler av ord som ‘gjen’ i gjenbruk. Denne metoden viste seg svært effektiv for norske skolebarns læring.

Illustrasjon av språk-appen Kaptein Morf. Design: EngageLab/Jesus González Torres
Illustrasjon av språk-appen Kaptein Morf. Design: EngageLab/Jesus González Torres

– Språket har mange små byggesteiner med egen betydning, såkalte morfemer. Eksempler på morfemer er ‘bar’ i ‘brennbar’ og ‘mis’ i ‘misforstå’. Disse byggesteinene går igjen i mange ord, og kan gi elevene fleksibel kunnskap som kan brukes i møte med mange nye ord, forklarer Janne von Koss Torkildsen.

Hun er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og har ledet forskerteamet som har utviklet appen Kaptein Morf. Målet med appen er å styrke ordforrådet hos barn i småskolen, og det gjør den.

Morfemkunnskap er særlig viktig for barn i skolealder, da det viser seg at de fleste nye ordene barn møter i skolen består av flere morfemer.

– Det finnes mange apper som skal lære barn å koble bokstaver og lyder, men nesten ingen apper som fokuserer på innholdssiden av språket. Men det å kunne forstå betydningen av ordene er sentralt for læring i alle skolefag, sier Torkildsen.

En ny artikkel i det anerkjente tidsskriftet Journal of Educational Psychology rapporterer resultater fra studien der 717 andreklassinger ble tilfeldig fordelt til enten til å jobbe med Kaptein Morf eller en matematikk-app i 8 uker.


Da forskerne kartla elevenes ferdigheter på tredje trinn, fant de effekter av app-arbeidet både ordkunnskap, altså evnen til å forklare og forstå ord som besto av flere morfemer, samt lesing og staving av denne typen ord.


En grunn til at effektene på ordkunnskap var vedvarende, kan være at elevene i liten grad tilegner seg denne typen ordkunnskap gjennom den vanlige undervisningen på skolen.


Forskerne undersøkte om det var noen spesielle elevgrupper som hadde mer utbytte av appen enn andre, for eksempel elever med mindre ordforråd eller de som strevde med lesing. Resultatene viste imidlertid at elevene hadde omtrent like mye framgang fra sitt individuelle utgangspunkt, uavhengig av den kunnskapen de hadde da de begynte tiltaket.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon av språk-appen Kaptein Morf. Design: EngageLab/Jesus González Torres
Illustrasjon av språk-appen Kaptein Morf. Design: EngageLab/Jesus González Torres
Last ned bilde
Professor Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Colvin / UiO)
Professor Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Colvin / UiO)
Last ned bilde
Elevene som arbeidet med Kaptein Morf styrket ordforrådet. (Foto: Colvin / UiO)
Elevene som arbeidet med Kaptein Morf styrket ordforrådet. (Foto: Colvin / UiO)
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

http://www.uv.uio.no

Følg pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom