Innovasjon NorgeInnovasjon Norge

Norske byer skal gjøre Europa klimanøytral

Del

Norge gjør det skarpt i verdens største europeiske forsknings- og innovasjonsprogram. Ett av EUs samfunnsoppdrag er å gjøre europeiske byer klimanøytrale. Trondheim, Stavanger og Oslo får midler av EU for å redusere sine klimagassutslipp og være i front av europeisk byutvikling innen mobilitet, energi og byplanlegging.

Stavanger skal bli klimanøytral. Foto: Sven-Erik Knoff
Stavanger skal bli klimanøytral. Foto: Sven-Erik Knoff

Oslo, Stavanger og Trondheim ble nylig valgt som tre av 100 klimabyer som skal være klimanøytrale innen 2030. Hver av byene får økonomisk støtte fra EU til å sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslipp. Totalt sendte 377 europeiske byer inn søknad, hvorav syv norske.

Støtte fra EU
Å få status som en av EUs 100 klimanøytrale byer medfører først og fremst 7,5 år med hardt arbeid. Totalt vil EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, investere rundt 360 millioner euro knyttet til dette oppdraget i perioden 2021-23. Dette er midler som går til blant annet mobilitet, energi og byplanlegging.

Klarer alle de 100 byene å nå målet om klimanøytralitet innen 2030, vil resultatet være et kraftig bidrag til klimagassreduksjon.

Et stort ansvar for oss alle
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har lenge jobbet for å legge til rette for at byene skulle lykkes med sine søknader.

De to administrerende direktørene i Innovasjon Norge og i Forskningsrådet gratulerer de tre byene, og understreker at Trondheim, Stavanger og Oslo ikke skal stå alene om å nå dette ambisiøse oppdraget.

- Det er veldig positivt at hele tre norske byer fikk gjennomslag i EUs samfunnsoppdrag! Skal vi nå det målet vil næringslivet ha viktige roller blant annet i utvikling av nye teknologier og markeder. Dette er sentralt i omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

- Dette er et oppdrag som er rigget for at vi skal finne løsninger som skal gjøre oss i stand til å møte en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette vil være et stort løft i arbeidet med den norske klimaomstilingen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Nasjonale ordninger for lavutslippsløsninger
Til de 277 byene som ikke ble valgt kommer EU-kommisjonen med følgende budskap: Dette er ikke en konkurranse, men et felles ansvar. Alle landene i Europa oppfordres til å tilby lokal, regional, nasjonal og europeisk støtte til alle byer med samme ambisiøse målsetning.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har en rekke offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger, blant annet utlysninger innenfor Grønn Plattform. I tillegg til dette har Innovasjon Norge finansiering gjennom Miljøteknologiordningen og Forskningsrådet har flere utlysninger for finansiering av ulike prosjekter der enten, byene selv, bedrifter eller forskningsinstitusjoner er hovedsøker. 

Faktaboks:
Byer står i dag for 70 prosent av verdens karbonutslipp. Byer bruker over 65 prosent av verdens energi og innen 2050 vil 75 prosent av befolkningen i Europa bo i byer – selv om byene kun tar opp 4 prosent av EUs landareal.

Nøkkelord

Kontakter

Martha Grønning
Seniorrådgiver Innovasjon Norge
e-post: martha.gronning@innovasjonnorge.no
Tlf: 454 80 299

Christian Haug-Moberg
Kommunikasjonsrådgiver
e-post: chh@forskningsradet.no
Tlf: 976 72 419

Bilder

Stavanger skal bli klimanøytral. Foto: Sven-Erik Knoff
Stavanger skal bli klimanøytral. Foto: Sven-Erik Knoff
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom