Medietilsynet

Norsk Tipping varslar redusert reklametrykk

Del

Marknaden for pengespelreklame har falle dei siste åra, og tilsyn Medietilsynet har gjort stadfestar at Discovery fjerna pengespelreklamen frå utanlandske aktørar frå måndag 15. august. No varslar også Norsk Tipping endringar.

Norsk Tipping er den største av dei lovlege aktørane for pengespel i Noreg. Dei lovar endring i deira marknadsføring på tv etter at fleire kanalar har fjerna ulovleg pengespelreklame. Illustrasjonsfoto Big Stock.
Norsk Tipping er den største av dei lovlege aktørane for pengespel i Noreg. Dei lovar endring i deira marknadsføring på tv etter at fleire kanalar har fjerna ulovleg pengespelreklame. Illustrasjonsfoto Big Stock.

Marknaden for pengespelreklame på norske tv-skjermar held fram med å falle, og sank med fire prosent første halvår i år frå same periode i 2021. Tala, som er utarbeidd av Nielsen Media Research for Medietilsynet, vart framlagte under Arendalsuka. Der arrangerte Medietilsynet og Lotteritilsynet eit seminar om tv-reklame for pengespel.  

Gjennomført tilsyn med Discovery 

Måndag tok også Discovery Medietilsynets pålegg til distributørane om å fjerne reklame for utanlandske pengespel, til følgje. Stansen er ifølge Discovery midlertidig, inntil dei nye reglane i kringkastingslova er rettsleg prøva.  

Dei aktuelle Discovery-kanalane FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge bleikontrollerte av Medietilsynet denne veka.  

– Vi fant ingen brot, og den utanlandske reklamen ser ut til å vere fjerna. No ligg mykje til rette for at også dei lovlege aktørane bør kunne dempe marknadsføringa, sa Medietilsynets direktør, Mari Velsand, på arrangementet i Arendal.

Norsk Tipping lovar endring  

Norsk Tipping er den største av dei lovlege aktørane. Dei lovar endring i deira marknadsføring på tv.  

 No må vi sjå kva som er tilstrekkeleg for oss. Norsk Tipping kjem til å jobbe med tiltak som reduserer kor synlege dei meir aggressive spela er, der dei som slit med pengespel gjerne spelar, sa Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, på arrangementet i Arendal. 

Les om dei siste tala utviklinga i pengespelmarknaden her. 

Fakta om pengespelreklame som er forboden etter norsk lov 

  • Etter pengespellovgivinga, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar, er det forbode å marknadsførepengespel som ikkje har løyve i Noreg. 
  • Frå 1. januar 2021 kom det ein ny regel i kringkastingslova som gjer det mogleg for Medietilsynet å pålegge norske distributørar å hindre eller vanskeleggjere tilgangen til å marknadsføre pengespel som er i strid med norsk rett på tv og i audiovisuelle bestillingstenester. 
  • Medietilsynet kan berre gi pålegg om å hindre pengespelreklame dersom det er mogleg – avtalemessig eller teknisk – å hindre eller vanskeleggjere tilgangen til marknadsføringa, og dersom eit pålegg er tenleg. 
  • Medietilsynet påla tidlegare i vår tv-distributørane Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe marknadsføringa av pengespela Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanalar FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. 
  • Discovery har mellombels stoppa sendingane sine av reklame og sponsoridentifikasjonar frå utanlandske pengespel frå 15. august etter vedtak i Medietilsynet. Discovery meiner Medietilsynets vedtak mot dei fem norske tv-distributørane strir mot EØS-retten, og har gått til sak mot staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet. Reklamane og sponsoridentifikasjonane er stansa mellombels i påvente av utfallet av den komande rettssaka. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk Tipping er den største av dei lovlege aktørane for pengespel i Noreg. Dei lovar endring i deira marknadsføring på tv etter at fleire kanalar har fjerna ulovleg pengespelreklame. Illustrasjonsfoto Big Stock.
Norsk Tipping er den største av dei lovlege aktørane for pengespel i Noreg. Dei lovar endring i deira marknadsføring på tv etter at fleire kanalar har fjerna ulovleg pengespelreklame. Illustrasjonsfoto Big Stock.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom