Bane NOR

Norsk teknologi kan spare europeere for strøm lik 35 millioner husstander

Del

Sju land har allerede tatt systemet i bruk og nå krever EU at alle tog i løpet av 2020 utstyres med slik spareteknologi. Det gir betydelig klimagevinst.

Moderne tog produserer strøm og togselskap i hele Europa kan spare penger og strøm med det Bane NOR-utviklede Erex-systemet. Vestfoldbanen ved Vassbotn. Foto: Terje Walle, Bane NOR
Moderne tog produserer strøm og togselskap i hele Europa kan spare penger og strøm med det Bane NOR-utviklede Erex-systemet. Vestfoldbanen ved Vassbotn. Foto: Terje Walle, Bane NOR

– Vi har utviklet et system som gjør at togene sparer store mengder strøm. Moderne tog kan produsere strøm under bremsing. Med enkel teknologi måler vi nøyaktig strømforbruk på togene hvor som helst i Europa. Dermed kan togselskapene spare penger på å kjøre togene energivennlig og Europa sparer store mengder strøm, sier Terje Stømer som er direktør for Bane NOR Energi.

Moderne tog kan produsere strøm

Terje Stømer er styreleder for det europeiske Eress-samarbeidet som forvalter teknologien og som styres fra Bane NORs lokaler i Oslo. Over 50 togselskap i sju land omfattes av samarbeidet. Fra 2020 krever EU at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk.

– Spania og Italia kan bli de neste til å bli med i Eress. Vi er nå i dialog med dem, sier Terje Stømer.

Stormaktspolitikk

Bane NOR har jobbet gjennom den internasjonale jernbaneunionen UIC for å rekruttere flere land og har fått med Belgia, Sveits, Finland og Nederland, i tillegg til Sverige og Danmark som har vært med en stund. De største landene, Frankrike og Tyskland, ønsker av politiske årsaker å utvikle egne systemer for å ha størst mulig nasjonal kontroll med jernbanen.
– De sju landene som allerede er blitt med i Eress har derimot konkludert med at hjulet er funnet opp og at det bare er å ta Erex i bruk, sier Terje Stømer.

Non-profit

Eress er et Non-profit-, Split-cost-samarbeid. Teknologien er i utgangspunktet enkel, og innebærer ingen tunge og dyre systemer. 6000 tog i Europa bruker nå systemet. Utstyr for strømmåling i toget og system for avregning av forbruket gir togselskapene potensial til å spare opp mot 30 % av strømforbruket. Sparing skjer både ved at tog produserer strøm under bremsing og ved mer riktig kjøring.

Slik startet det

I 2007 ble systemet tatt i bruk i Norge. Sverige og Danmark ble de første landene utenfor Norge som ble med. Styreleder i Eress, Terje Stømer, har vært sentral i utviklingen av systemet siden oppstarten i 2004:
– Vi i Jernbaneverket (nå Bane NOR) forsto at det var mye å hente på et slikt system. Togselskapene har jo en interesse i å spare penger. Tog produserer strøm når de bremser, så en mer nøyaktig avregning ville være en vinn-vinn-situasjon. Vi fant ikke noe teknologi eller system vi kunne bruke i Europa. Derfor lagde vi en løsning sjøl blant annet ved å hente inn kompetanse fra eksperter som bygde opp Norpool, sier han.

Slik fungerer det

Moderne tog produserer strøm under bremsing. Systemet sørger for oversikt over togenes produksjon og forbruk. Det gir store besparelser for togselskapene. De får en mer riktig strømavregning og muligheten til å utvikle en strømsparende kjørestil blant lokførere.

Med Erex kan togselskapene se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. Togselskapene får nettoregning. Den strømmen som leveres tilbake til strømnettet når togene bremser gir reduksjon i kostnadene. Nyere tog leverer mer tilbake på grunn av måten de bremser på. Det kan være store forskjeller i kjørestil blant lokførere og med optimal kjørestil kan det spares opp til 30 % av forbruket.

To minutter på Youtube om Erex

Stort sparepotensial

Tog er transportmiddelet som bruker minst energi per passasjer. Likevel kan togene gjøres enda mer energieffektive. I Europa bruker togene ca. 60 milliarder kilowatt-timer strøm. Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi og gjennom samarbeidet Eress tar stadig flere land systemet i bruk. De som bruker teknologien kan spare mellom 15 og 30 % av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

I forbindelse med Miljøåret 2019 har Bane NOR ekstra fokus på klima- og miljø.

Nøkkelord

Kontakter

Thor Erik Skarpen
Pressesjef
916 55 144

Bilder

Moderne tog produserer strøm og togselskap i hele Europa kan spare penger og strøm med det Bane NOR-utviklede Erex-systemet. Vestfoldbanen ved Vassbotn. Foto: Terje Walle, Bane NOR
Moderne tog produserer strøm og togselskap i hele Europa kan spare penger og strøm med det Bane NOR-utviklede Erex-systemet. Vestfoldbanen ved Vassbotn. Foto: Terje Walle, Bane NOR
Last ned bilde
Terje Stømer er direktør for Bane NOR Energi og styreleder i ERESS som får stadig flere europeiske land inn i samarbeidet for å spare strøm. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Terje Stømer er direktør for Bane NOR Energi og styreleder i ERESS som får stadig flere europeiske land inn i samarbeidet for å spare strøm. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom