Abelia

Norsk omstilling søker eksperter og motivasjon

Del

Svak offentlig digitalisering, for få med spisskompetanse og relativt lav motivasjon til å starte egen bedrift. Det er mye oppoverbakke for omstillingen i Norge.

Det viser Abelias Omstillingsbarometer 2017 som er utarbeidet av NyAnalyse, og som lanseres på årskonferansen Abelia Open i morgen, 1. juni. Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia mener likevel at det ikke er behov for svartmaling.

- Norge er gode på makroøkonomisk stabilitet, har en digitalt kyndig befolkning og tillit mellom ansatte og ledelsen. Det gir et godt grunnlag for innovasjon og satsing, sier Haugli.

-  Norge har virkelig gode forutsetninger, men vi må legge mer til rette for at både privat og offentlig sektor kan bli bedre.

Abelias Omstillingsbarometer ble første gang gitt ut i 2016, og er en årlig rapport som sammenligner Norge med andre land. Barometeret har som formål å vise hvor forberedt Norge er på en fremtid uten én dominerende råvaresektor.

Rapporten følger rundt 100 sentrale indikatorer som er avgjørende for omstilling og innovasjon, og som gir et mer helhetlig bilde av tilstanden enn enkeltstående internasjonale rangeringer. Resultatene oppsummeres i fire hoveddimensjoner: 1. Humankapital, 2. Entreprenørskap, 3. Innovasjon og FoU, og 4. Teknologi og digitalisering.

- Det mest bekymringsfulle med årets barometer er at vi ikke ser fremgang på viktige områder for omstilling, men også at vi går noe tilbake på flere av dem. Det gjøres mye bra i Norge, men andre land gjør mye mer, sier Haugli og oppsummerer de fire hovedområdene:

HUMANKAPITAL:

- Vi har bredde i utdanningen, men lite spisskompetanse. Vi er godt skolert, men mangler eksperter, spesielt innen teknologi. Vi har også noe svakere tilgang på internasjonal kompetanse.

ENTREPRENØRSKAP:

- Alle avanserte økonomier blir nå mer entreprenørskapsorienterte. Norge har gode oppstartsmuligheter, men scorer svakt på tilgang på kapital og motivasjon for gründerskap.

INNOVASJON, FORSKNING OG UTVIKLING:

- FoU-investeringer i næringslivet øker, men innsatsen er fortsatt på gjennomsnittet. Samarbeid mellom næringsliv og akademia har blitt svakere. Vi må opprettholde offentlige FoU-investeringer som stimulerer forskning i næringslivet, som igjen gir omstilling.

TEKNOLOGI OG DIGITALISERING:

- Norske forbrukere er i den digitale verdenstoppen, og næringslivet følger godt med. Vi scorer imidlertid overraskende svakt på offentlig digitalisering, et område der Norge lenge var ledende.

 - Både EU og ledende forskningsnasjoner satser stadig mer på anvendt forskning. Det er et stort tankekors at vi i Norge nå har en diskusjon om å flytte penger vekk fra denne typen forskning som vi vet bidrar til omstilling, sier Haugli.

- Rapporten er kalddusj for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Jeg vil likevel berømme regjeringen for mange gode tiltak, og med Digital Agenda har de lagt et godt grunnlag som vi kan bygge videre på. Intensjonene er de aller beste, men foreløpig har mye av digitaliseringen i offentlig sektor dreid seg om å sette strøm på papir. Vi har bare så vidt kommet i gang med den digitaliseringen som virkelig betyr noe for innbyggere og offentlige budsjetter - brukerorienterte tjenester på kjerneområder som helse, utdanning og transport, sier han.

Mer informasjon:

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, 905 31 025 / hakon.haugli@abelia.no
Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen i Abelia, 906 71 341 / steinar@abelia.no
Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse, 464 41 009 / terje@nyanalyse.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2050 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom