Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Norsk meieriindustri signerer internasjonal erklæring som støtter FNs bærekraftsmål

Del

I 2016 undertegnet FAO (Food and Agricultural Organization) og IDF (International Dairy Federation) en historisk erklæring der globale aktører i meieribransjen lover å bidra til bærekraftig utvikling av meierisektoren. Dette er første gang FAO undertegner en slik type avtale med en privat organisasjon. I dag signerer også norsk meieriindustri.

Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.
Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.

I forbindelse med IDF-dagen som arrangeres torsdag 7. februar i Oslo er presidenten for IDF (International Dairy Federation) i Norge. Som del av besøket vil representanter for norsk meieribransje og IDF-presidenten signere en erklæring kalt Dairy Declaration of Rotterdam. Avtalen er tidligere undertegnet av IDF sentralt og FAO – FNs organ for mat og landbruk. Mer enn 25 land har hittil signert erklæringen. Nå støtter også norsk meieriindustri opp om denne.


Rammen for erklæringen er FNs bærekraftsmål
Erklæringen setter bærekraft i et helhetlig perspektiv gjennom å inkludere både miljømessige, sosiale, økonomiske og helsemessige aspekter. Rammeverket for erklæringen er FNs bærekraftsmål som kalles verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


Som representant for meierindustrien vil Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, signere avtalen sammen med Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, og presidenten for IDF globalt, Judith Bryans.
Meierisektoren i Norge er godt i gang med å gjennomføre mange ulike tiltak på en rekke områder som gjør det naturlig å støtte prinsippene i erklæringen.


Presidenten i IDF roser sine norske kolleger for signeringen
- Jeg er glad for at meierisektoren i Norge ønsker å signere prinsippene rundt Dairy Declaration of Rotterdam. Erklæringen konstaterer at den globale meierisektoren har en viktig rolle når det gjelder å levere på FNs bærekraftsmål. Sektoren binder seg gjennom avtalen til kontinuerlige forbedringer. Hvert land som signerer prinsippene i erklæringen bidrar til å flytte oss nærmere målene om god helse blant folk og en sunn planet. Jeg setter pris på at mine kolleger i Norge tar dette steget i dag, avslutter Judith Bryans, president i IDF.


Norsk meieribransje tar bærekraft på alvor
- Norske meieriprodukter hører hjemme i et sunt, bærekraftig og grønt kosthold, sier Ida Berg Hauge. At både TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden slutter seg til erklæringen viser at norsk meieribransje tar de globale utfordringene på alvor, fortsetter hun.


- At TINE og norske melkeprodusenter støtter opp om en bærekraftig utvikling innenfor den globale meierisektoren i forbindelse med de utfordringene vi står foran, er en naturlig videreføring av den jobben vi allerede er godt i gang med, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.


Fakta:
International Dairy Federation (IDF) er en uavhengig, upolitisk, internasjonal organisasjon for alle interessenter innen verdikjeden for melk og meieriprodukter. IDF representerer hele meierisektoren, og er en felles møteplass der den globale meieriverdenen møtes for å oppnå konsensus i aktuelle saker. IDF har spesielt fokus på bærekraft, helse og kosthold, kvalitet og sikkerhet, mens utviklingen av standarder er bærebjelken i virksomheten.

IDF Norge er nasjonalkomitéen som representerer IDF her i landet. IDF Norge har som oppgave å ivareta de norske interessene til verdikjeden for melk og meieriprodukter innenfor aktuelle områder for IDF globalt. I IDF Norge sitter 21 representanter fra organisasjoner og selskap i store deler av den norske verdikjeden. Dette inkluderer meieri- og emballasjeindustrien, opplysningskontoret, utdanningsinstitusjoner og myndigheter.


Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er eid av TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden, og er finansiert via omsetningsmidlene på melk betalt av den norske melkebonden. Leder av Melk.no er også leder av nasjonalkomiteen for IDF – IDF Norge.


For mer informasjon ta kontakt med
Ida Berg Hauge, direktør Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no),
tel. 915 78 410, mail: ida@melk.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.
Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Opplysningskontoret for Meieriprodukter
Opplysningskontoret for Meieriprodukter
Borggt. 1
0650 Oslo

+47 23 30 20 10http://www.melk.no

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er landets fremste kompetansesenter for merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter. Vårt oppgave er å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter basert på et faglig, vitenskapelig grunnlag. Melk.no besitter oppdatert faglig innsikt og analyser av ernæringsforskning, forbruksmønstre og holdninger. På melk.no finner du artikler, tips og råd, fakta og nyttige oppskrifter.

Følg saker fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom