Norsk Luftambulanse tar over tre baser for legehelikoptre

Del

Leverer full og uavbrutt beredskap fra midnatt 1.juni 2018.

Det har de siste ukene vært stort engasjement rundt luftambulansetjenesten i Norge. Hvordan denne tjenesten skal organiseres i fremtiden er en debatt Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker velkommen.

Tre nye baser
Vårt standpunkt er at Stiftelsen Norsk Luftambulanse bør operere tjenesten i et nært samarbeid med Staten. Da vil Norges befolkning få en luftambulansetjeneste som kombinerer 40 års erfaring med fortsatt omfattende forskning og utvikling, basert på den folkedugnaden Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer.

Mens politikerne vurderer og diskuterer hvordan luftambulansetjenesten skal organiseres i fremtiden tar vårt datterselskap Norsk Luftambulanse AS over operatøransvaret for alle de 12 legehelikopterbasene i Norge 1.juni. Norsk Luftambulanse AS vant legehelikopteranbudet sommeren 2016. Det har blitt lagt ned en enorm arbeidsinnsats hver eneste dag for å kunne være i stand til å levere beredskap fra midnatt 1.juni.

Innfasing av 15 nye helikoptre og utsjekker av flere hundre piloter, redningsmenn, leger og teknikere er en tidkrevende prosess. Forsinkelser og uforutsette hendelser er normalen i så store anskaffelser. Denne leveransen, som skulle gjennomføres i løpet av knappe to år, har heller ikke helt vært skånet for slike utfordringer.

Forsinkelser
- De to største helikoptrene, med base Ålesund og Tromsø, er noe forsinket fra leverandøren Leonardo til tross for at vi kjøpte opsjoner for å sikre oss plass i køen allerede to år før vi selv ble tildelt kontrakt, og bestilling ble lagt inn umiddelbart etter vår kontraktstildeling sommeren 2016, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Ett av helikoptrene har ankommet Norge, og klargjøres for å settes inn i drift. Det som gjenstår, er prosedyreutvikling og trening, i tillegg må produsenten få en godkjenning fra det europeriske luftfartsverket EASA når det gjelder medisinsk innredning.

Et helikopter av typen H145 T2 fra Airbus settes inn som reserve i denne perioden. Denne er planlagt til å brukes mellom 6-10 uker årlig. Fordi helikoptrene som har vært benyttet i Tromsø og Ålesund til nå ikke oppfyller kravene i vår kontrakt med Staten, kan de ikke benyttes videre i en mellomfase. I tillegg er det svært krevende å overføre godkjenninger og utvikle prosedyrer til eget bokverk for en så kort periode, påpeker Midtgaard.

Fra 1. juni skal helt nye helikoptre operere alle basene, og Norsk Luftambulanse AS har derfor solgt sin gamle flåte.

- Likevel har Norsk Luftambulanse AS, nettopp fordi selskapet driver ut fra et prinsipp om at hensynet til pasienten teller tyngre enn penger, sørget for å ha disposisjonsretten over de gamle helikoptrene fram til 1. august. Fra midnatt 1. juni vil det derfor være legehelikoptre i full beredskap på alle baser, inkludert basene i Tromsø og Ålesund, i henhold til kontrakten med Staten, sier Midtgaard.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Storgata 33
0184 Oslo

64 90 44 50http://www.norskluftambulanse.no

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 300 000 givere og støttespillere, i tillegg har vi nesten 3700 støttebedrifter. 

Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

Stiftelsen representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehus. 

Stiftelsens datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra staten. Norsk Luftambulanse AS er operatør på ni av Norges tolv luftambulansebaser. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert. 

 

 

Følg saker fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom