Norges idrettsforbund

Norsk idrett ber om flere lettelser i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan

Del

I begynnelsen av mai forventes nye lettelser for idretten i tråd med regjeringens gjenåpningsplan for samfunnet. Norsk idrett har store forventninger til flere lettelser for idretten i trinn 2, både for barne- og ungdomsidretten, breddeidrett for voksne og for toppidretten.

– Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Eirik Førde
– Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Eirik Førde

– Idretten mener at barn og unge fra trinn 2 nå bør kunne delta på idrettsarrangementer utendørs og innendørs på tvers av kommunegrenser, dvs. at barn og unge må kunne konkurrere innenfor særidrettenes naturlige konkurransesoner, inkludert kontaktidrettene. Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik. Derfor er disse lettelsene nå svært viktige, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Dersom myndighetene ikke ønsker å åpne opp for arrangementer på tvers av kommunegrenser for all barne- og ungdomsidrett, bør det som et minimum åpnes opp slike arrangement for alle utendørsidretter, inkludert kontaktidrettene, sier Kjøll.

Kontakttrening for voksne bør gjenåpnes utendørs
Per i dag kan voksne drive organisert trening utendørs så lenge de kan holde minst én meters avstand.

– I lys av dagens situasjon med synkende smittetall og god fremdrift i vaksinasjonsprogrammet, bør det nå åpnes for at også voksne breddeidrettsutøvere i kontaktidretter får unntak fra 1-metersregelen ved utendørs aktivitet når dette er nødvendig for å utøve idretten. Denne gruppen har ikke kunnet utøve ordinær idrettsaktivitet siden pandemien startet. Det er alvorlig, og nå mener vi denne gruppen utøvere må få slippe til, sier Kjøll og får full støtte av landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er på tide å komme i gang med breddeidretten. Jeg har jo kontakt med et par idrettsmiljøer, og jeg er bekymret for at mange vil slutte med sin idrett dersom vi snart ikke åpner opp. Det er alvorlig for idretten, men også alvorlig for folks fysiske og mentale helse, sier Solbakken.

Per i dag kan voksne drive organisert trening innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

– Vi mener antallsbegrensningen bør økes til 20 personer så lenge treningsarealet er stort nok. Man bør også kunne samle flere grupper à 20 personer så lenge avstand mellom gruppene kan opprettholdes, sier Kjøll.

Ber om karantenetilpasninger for toppidretten
Innreisekarantene for Norges fremste utøvere som eksempelvis skal konkurrere i OL og PL i Tokyo, samt i øvrige internasjonale mesterskap og konkurranser, utgjør store utfordringer for utøvernes treningsforberedelser og konkurranseevne.

– Dette har vi understreket både ovenfor fagmyndighetene og regjeringen. For å prestere i mesterskap og internasjonal toppidrett kreves løpende deltakelse internasjonalt og optimale konkurranseforberedelser. Innreisekarantenen hindrer deltakelse i viktige konkurranser, gjør nødvendige treningsforberedelser svært krevende, og vil i verste falle redusere våre medaljesjanser under Tokyo-lekene og i andre internasjonale mesterskap. Med synkende smittetall er derfor tiden nå inne for å gjeninnføre tilpasninger i karantebestemmelsene for våre fremste utøvere, avslutter Kjøll.

NIF ber om følgende lettelser i trinn 2 i myndighetenes gjenåpningsplan:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.
  • Voksne i utendørs kontaktidretter gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper á 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig, jf. smittevernveilederen for idrett.
  • For både barn/unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktivitet, ikke kommunetilhørighet: Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen, bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune.
  • Toppidrettsutøvere og deres støttepersonell må gis unntak fra dagens innreisekarantenebestemmelser etter å ha gjennomført reiser i forbindelse med sitt arbeid.

Les Idrettsforbundets brev til Kulturdepartementet (vedlagt). 

Bilder

– Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Eirik Førde
– Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Eirik Førde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom