Norges Hytteforbund

Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund slår seg sammen!

Del

Det er to solide interesseorganisasjoner som nå har bestemt seg for å forene krefter. Hver for seg har de to organisasjonene kjempet for hytteeiernes interesser, men de siste årene har utfordringene blitt større og behovet for en stor og samlende organisasjon enda tydeligere.

Audun Bringsvor og Trond G. Hagen lover at den nye organisasjonen betyr et enda bedre tilbud til landets hytteeiere. Foto: Erik Helli/NHF
Audun Bringsvor og Trond G. Hagen lover at den nye organisasjonen betyr et enda bedre tilbud til landets hytteeiere. Foto: Erik Helli/NHF

Norges Hytteforbund ble etablert i 1971 og representerer i dag over 370 ulike velforeninger samt tusenvis av individuelle medlemmer. Norsk Hyttelag ble etablert i 2013 og har nærmere 10 000 individuelle medlemmer. Sammen representerer de to organisasjonene en stor andel av landets hytteeiere.

Brenner for samme sak

De to hyttegeneralene, Hytteforbundets Trond G. Hagen og Norsk Hyttelags Audun Bringsvor, er to ildsjeler som brenner for hyttelivet og for hytteeiernes ve og vel. – Mange har vel trodd vi er tøffe konkurrenter, forteller Hagen, men sannheten er at vi har samarbeidet godt over tid om flere saker. – Vi har jo den samme målsetningen og den samme virkelighetsforståelsen, supplerer Bringsvor. – Dermed har vi stort utbytte av å diskutere saker, lære av hverandre og samordne utspill.

De siste årene har de politiske utfordringene blitt større, samtidig som hyttepolitikken har blitt mer kompleks. Både Hagen og Bringsvor har sett behovet for en større organisasjon med en bredere medlemsmasse. – Ved å slå oss sammen kan vi også effektivisere driften og eliminere mye dobbeltarbeid, forklarer Hagen, dermed kan vi levere enda bedre tjenester til medlemmene våre med de samme ressursene.

Samles i Hytteforbundet

Den største forskjellen mellom Norges Hytteforbund og Norsk Hyttelag, har vært organiseringen. Norges Hytteforbund er en ren medlemsorganisasjon med en stor andel kollektive medlemmer, hvor foreningen er eid og drevet av medlemmene. Norsk Hyttelag har vært organisert som et aksjeselskap med en fast ansatt generalsekretær, hvor det ikke forventes andre bidrag fra medlemmene enn kontingenten.

– Vi har valgt å fortsette som medlemsorganisasjon, sier Bringsvor, og dermed blir det i Norges Hytteforbund at driften videreføres. Fra 1. oktober flyttes alle medlemmene i Norsk Hyttelag over i Norges Hytteforbund. – Vi vil samordne betingelser, medlemsfordeler og informasjon slik at alle skal få et minst like godt tilbud som tidligere, og forhåpentligvis noen hyggelige overraskelser på kjøpet!

Utfordrende å være hytteeier

De to hyttegeneralene er enige om at selve sammenslåingen vil skje raskt. – Vi er to like organisasjoner med felles mål, så dette blir spennende, slår Hagen fast. – Det som er viktig nå, er å legge enda mer ressurser inn i de utfordringene vi står overfor, understreker Bringsvor.

Hyttelivet slik vi kjenner det står på et vippepunkt, og vi må handle nå om vi skal greie å ta vare på de hyttetradisjonene vi er så glade i. – Vi har lenge vært bekymret over de stadig økende kostnadene ved å ha hytte, noe som gjør det vanskeligere for «folk flest» å ta del av hyttelivet, sier Hagen. – Og nå rammer strømkrisen oss alle mens regjeringen velger å tilby hjelp til alle unntatt hytteeierne.

Samtidig har vi hatt en enorm utbygging de senere årene. – Dette har gitt flere muligheten til å bli hytteeiere, sier Bringsvor, men samtidig har det ført til en fortetting og en nedbygging av natur som i seg selv kan true hyttefreden. En av de viktigste sakene for den nye organisasjonen vil være å få hyttebyggingen tilbake i ordnede former.

Økt aktivitetsnivå

Politikere, hytteutbyggere, grunneiere og andre som har med hytter å gjøre, kan vente seg et mye høyere aktivitetsnivå i tiden fremover. – Ja, det er klart, lover Hagen. – Med bare ett medlemssystem og ett medlemsblad og én medlemsservice, kan vi frigjøre mye tid og ressurser i tiden fremover! – Og de skal vi bruke på hjertesakene våre, lover Bringsvor. – Vi skal sikre hyttefreden og hyttekosen for både nåværende hytteeiere og fremtidige generasjoner.

For hyttene – de er ikke bare viktige for hytteeierne, de er viktige for den norske folkesjela.

Bilder

Audun Bringsvor og Trond G. Hagen lover at den nye organisasjonen betyr et enda bedre tilbud til landets hytteeiere. Foto: Erik Helli/NHF
Audun Bringsvor og Trond G. Hagen lover at den nye organisasjonen betyr et enda bedre tilbud til landets hytteeiere. Foto: Erik Helli/NHF
Last ned bilde
Aldri har vel behovet for en slagkraftig interesseorganisasjon vært større? Trond Hagen (til venstre) og Audun Bringsvor er enige om at tiden for å slå sammen de to organisasjonene er riktig. Foto: Erik Helli/NHF
Aldri har vel behovet for en slagkraftig interesseorganisasjon vært større? Trond Hagen (til venstre) og Audun Bringsvor er enige om at tiden for å slå sammen de to organisasjonene er riktig. Foto: Erik Helli/NHF
Last ned bilde
De to hyttegeneralene er enige om det meste. Dette er den riktige løsningen for landets over 500 000 hytteeiere, sier Trond G Hagen. Foto: Erik Helli/NHF.
De to hyttegeneralene er enige om det meste. Dette er den riktige løsningen for landets over 500 000 hytteeiere, sier Trond G Hagen. Foto: Erik Helli/NHF.
Last ned bilde

Om Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

https://hytteforbund.no/

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Vannmagasinene renner over, men strømprisen øker6.12.2022 12:06:23 CET | Pressemelding

I store deler av november lå strømprisen på noen øre. Vi ble fortalt at årsaken var økt import av vindkraft (krigen pågikk for fullt) fra kontinentet. Altså er Norge avhengig av vind fra sør for å tilby fornuftige strømpriser! Lite er mer uforutsigbart enn været, ja om vi ser bort fra regjeringens vikarierende argumenter i sine forklaringer om strømprisene. Nå renner magasinene over. Hva blir det neste argumentet? Norges Hytteforbund har lovet sine medlemmer å jobbe for en løsning på de høye strømprisene, og det står ved lag, sier leder i Norges Hytteforbund (NHF) Trond G. Hagen.

Hullet i loven om strømstønad kan tettes1.12.2022 13:03:31 CET | Pressemelding

Hyttekommuner snur i strømsaken. I høst ble flere tusen hytteeiere som bor fast på hytta fratatt strømstøtten. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven. Nå opplever vi at kommunene ser hvor galt dette blir. Endelig ser det ut til at vi blir hørt og jeg vil minne om dette til de grader handler om "vanlige folk", sier Ola Jetlund som er aksjonsleder i en av de mange støttegruppene på sosiale medier. Nå må regjeringen komme på banen og godta bostedsattest. Allerede under høringen i Energi- og Miljøkomitèn 20. oktober påpekte vi dette fortsetter Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom