Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelps reaksjoner på revidert budsjett 2020

Del

- Regjeringens reviderte budsjett er et signal om at internasjonalt samarbeid og solidaritet er den eneste veien ut av krisen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Migranter og vinarbeidere i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media
Migranter og vinarbeidere i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media

Bistand og utviklingspolitikk
Dagens reviderte budsjett er godt nytt for de som rammes hardest av koronakrisen – for Covid 19 vil føre til endrede rammebetingelser for internasjonal bistand. Vi frykter at de større bistandsgiverne kommer til å kutte i sine budsjetter, derfor er det ekstremt viktig at Norge opprettholder nivået, og legger press på andre.

At bistandsbudsjettet opprettholdes i sin helhet er et sterkt og viktig signal fra Norge om at internasjonalt samarbeid og solidaritet er den eneste veien ut av krisen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp. Felles for all innsats er at den bør være med på å hindre økende ulikhet. Tiltakene bør ha en fordelende effekt for at langtidskonsekvensene skal være mest mulig positive.

Regjeringens store satsning på helsesektoren i utviklingsland er viktige, men det burde ikke utelate tiltak med langsiktige, samfunnsbyggende målsettinger. Våre partnere rapporterer at de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene ikke bare er akutte, men vil sette dype spor og bli langvarige, sier Westhrin. Dette er land med svake eller ikke fungerende statlige systemer, og hvor store grupper i befolkningen er arbeidsledige eller jobber i uformell sektor og på lønninger det i utgangspunktet ikke er mulig å leve av – folk har mistet inntekten sin fra den ene dagen til den andre. ILO anslår at så mye som 195 millioner jobber vil forsvinne og bare i Afrika spår de at 3 av 4 jobber vil bli borte.

Vi er fornøyde med å se at den humanitære innsatsen skjermes og til og med økes litt. Pågående kriser forsterkes av koronakrisen og vi er dypt bekymret over rapportene vi får om mangel på mat og økende kjønnsbasert vold. Lokale aktører har vært både effektive og de fremste til å respondere innmot sårbare grupper, her er det avgjørende for å lykkes å sikre at disse også får mulighet til å delta i kampen mot Covid 19.

Barnhageplass for barna i mottak
- Vi er glad regjeringen prioriterer barna i mottak med økte midler aktivitetstilbud og fulltidsplass for ettåringene i barnehage, sier Ingrid Sætre, leder for Flyktning og Integrering hos Norsk Folkehjelp. Dette har vært et tiltak vi har ønsket lenge. Neste steg er lovfestet rett til barnehageplass for alle barn i mottak, fortsetter hun.

Antallet flyktninger til Norge har gått ned grunnet pandemien, Norsk Folkehjelp mener det er uheldig at regjeringen nå velger å kutte bevilgningene. Med tanke på spredning av viruset, så er det bra at man ikke legger ned så mange mottak som opprinnelig planlagt. Dog, den ledige kapasiteten vi har fått kunne vi brukt til å hjelpe de som bor under uverdige forhold. - Her kunne regjeringen valgt å hente ut flyktningene fra Moria leiren nå, sier Sætre.

- Koronapandemien belyser særstillingen frivilligheten har. Ekstramidler fra staten har vært viktig for å nå ut til hele befolkningen, også innvandrere. Pandemien illustrerer at vi fortsatt må ha et sterkt fokus på inkluderingstiltak og at satsinger må være behovsrettet og ha et sterkt brukerperspektiv, avslutter hun.

Frykter varig svekket beredskap
Mange av Norsk Folkehjelps lokallag sliter økonomisk siden store deler av inntekten har falt bort på grunn av koronaviruset. Dette skyldes primært at behovet for førstehjelpsberedskap på idretts- og kulturarrangement som nå er avlyst, faller bort. Kompensasjonsordningen som nå lanseres, må sørge for at dette inntekstapet kompenseres. Hvis ikke kan beredskapen svekkes permanent.

– Det er positivt at regjeringen har utvidet både rammen og ikke minst vilkårene for å motta støtte. Vi håper nå at våre lokallag kan få kompensert de inntektene de har mistet, det vil være helt avgjørende for at ikke beredskapen skal bli svekket på lang sikt, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

Justisdepartementet har vedtatt en ekstraordinær bevilgning på statsbudsjettet på 10 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten.

– Dette er et viktig og riktig tiltak. Samtidig vet vi at dette ikke dekker de merkostnadene vi har hatt i forbindelse med koronaviruset, særlig med hensyn til at dette ser ut til å bli en langvarig situasjon. Kraftigere tiltak må utvilsomt på plass for å sikre en forsvarlig frivillig beredskap også i tiden framover.

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Migranter og vinarbeidere i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media
Migranter og vinarbeidere i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media
Last ned bilde
Boforhold for arbeidere og flyktninger i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media
Boforhold for arbeidere og flyktninger i Sør-Afrika. Foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom